• Velvyslanectví Peru požádalo Ministerstvo kultury o součinnost při navrácení odcizených kulturních statků - archiválií

  V rámci spolupráce vyplývající z Úmluvy o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a  převodu vlastnictví kulturních statků (UNESCO 1970)  požádalo velvyslanectví Peru Ministerstvo kultury o součinnost při navrácení odcizených kulturních statků - archiválií. Podrobnější  údaje naleznete v přílohách e-mailu a jednotlivé zprávy o krádežích a fotografie odcizených archiválií v odkazu: https://drive.google.com/drive/folders/1ooCMy3Lj2otQLiSwtm8jDKudkkGJie7p?usp=sharing

 • Andrea Králová – Všechny krásy světa

  4. 12. 2020 – 17. 1. 2021 Výstava představuje dílo výtvarnice Andrey Králové, která svou tvorbou zasahuje do různých médií od malby, kresby, loutek až po scénické a kostýmní návrhy. Název projektu Všechny krásy světa odkazuje k výtvarnému zaujetí autorky vizualitou současnosti i minulosti, kterou přetváří svým specifickým rukopisem v působivé artefakty ...

 • Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze

  2020 – 18. 4. 2021 Společný výstavní projekt Galerie a muzea litoměřické diecéze a Arcidiecézního muzea v Olomouci představí sbírky, stálé expozice i programové zaměření dvou výjimečných institucí svého druhu v České republice, které se věnují prezentaci duchovně zaměřeného umění. Na jaře roku 2020 proběhne výstava ze sbírek Galerie a muzea ...

 • Běla Kolářová z cyklu Minigalerie

  Doba trvání výstavy: 10. 12. 2020 – 18. 4.2021 Výstava představí v rámci cyklu Minigalerie soubor osmi prací Běly Kolářové (1923–2010) z majetku Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Díla vznikla v šedesátých letech, v nejsilnějším tvůrčím období autorky. Při jejich vzniku využila řadu experimentálních a originálních technik, které sama vynalezla. ...

 • Výběrové řízení na ředitelku/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

  Rada Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Více informací v PDF. Kontaktní osoba pro případné další informace:Mgr. Lenka Novotná, odd. kultury, odbor kultury, památkové péče acestovního ruchu, tel. 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými ...

 • DĚLNÍK JE SMRTELNÝ, PRÁCE JE ŽIVÁ

  Výstava volně navazuje na výstavní projekt Černá země? Mýtus a realita, který zhodnotil výtvarnou a uměleckou scénu Ostravy a širšího regionu a představil ji v dosud neznámých souvislostech. Současná výstava si klade za cíl obdobným způsobem představit tematiku práce ve výtvarném umění. Tematické výstavy byly v minulosti převážně věnovány krajině, ...

 • Michal Ranný

  v rámci cyklu Minigalerie – Pohledy do sbírek 25. 9. - 22. 11. 2020 Vernisáž 24. 9. 2020 od 17.30 hodin Další pohled do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích nám představí jeden obraz vztahující se k lokalitě nedaleko Litoměřic (Hlinná) a část z obsáhlého souboru kreseb „ze skicáku“ dnes málo frekventovaného, ale významného autora. ...

 • Finis Terrae

  25. 9. – 22. 11. 2020 Vernisáž výstavy 24. 9. 2020 od 17.30 hodin https://galerie-ltm.cz/2020/09/24/finis-terrae/ Od 15. září do konce října 2020 se bude konat v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích Poutník, jenž se vrací – výstava členů a hostů Výtvarného odboru Umělecké besedy. Výstavu uspořádá Severočeská galerie výtvarného umění. Umělci budou přizváni ...

 • Poutník, jenž se vrací

  16. 9. - 31. 10. 2020 vernisáž: v úterý 15. 9. 2020 od 17:30 hod Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii Autor: Richard Drury Kurátoři: Jan Štíbr, Richard Drury, „Ať pozorujeme boží nebo lidskou přirozenost a skutky, jak jsou dosud spatřovány ve svém postupu, ať sledujeme i předpovědi boží o posledním stavu světa před vstupem ...

 • Jiří Sozanský - Dny a roky mojí matky

  Galerie Gotické dvojče 9. 9. - 18. 10. 2020 vernisáž 8. 9. 2020 od 17:30 hodin Dny a roky mojí matky Na tomto místě obvykle prezentujeme fotografii vystavujícího autora, zpřístupňujeme jeho životní data a uvádíme do souvislostí vystavovaná díla s jeho dalšími pracemi. Dnes je to zcela jinak. Celou tuto tiráž výstavy Dny a ...

Archiv RGČR

Archiv aktualit