• MICHAL KALHOUS / Stary knedlik

  Čtvrtá výstava z cyklu OSTRAVA SOBĚ. Foto: náhled do výstavy, foto Roman Polášek Výstava označená titulem Stary knedlik vznikla v autorském dialogu fotografa Michala Kalhouse (*1967) a kurátorky Štěpánky Bieleszové (*1971). Fotografický projekt byl nejen příležitostí pro připomenutí životního jubilea autora, ale je také pokusem o malou tvůrčí rekapitulaci jeho ...

 • RADA GALERIÍ MÁ OSOBNOST PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE

  RADA GALERIÍ MÁ OSOBNOST PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE Anna Fassatiová v Galerii F (80. léta) na fotografii Bohdana Holomíčka. Je jich v České republice jen něco přes dva tisíce. Jde o lidi, kteří našli přesvědčení a odvahu vzepřít se čtyřicetiletému totalitnímu režimu. Neměli šanci jej zvrátit, ale dávali všem ostatním najevo, že pravda je ...

 • Otevřený dopis Rady galerií České republiky, z.s. k situaci v Oblastní galerii Liberec.

  Otevřený dopis Rady galerií ČR, z.s. váženému Bc. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje a vážené Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana. Vážený pane hejtmane, Vážená paní náměstkyně, Rada galerií ČR je již delší dobu informována o dění v Oblastní galerii Liberec a pochopitelně není laxní k stavu svých jednotlivých členských institucí. Náš zástupce ...

 • Ocenění Dr. Ivana Neumanna

  Tisková zpráva MIMOŘÁDNÉ UZNÁNÍ MINISTRA KULTURY EMERITNÍMU ŘEDITELI ČESKÉHO MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ HISTORIKU UMĚNÍ PANU PHDR. IVANU NEUMANNOVI Nepříznivá situace českých muzeí umění ...

 • UMĚLCI PRO OBNOVU DOMOVŮ PO TORNÁDU

  Galerie výtvarného umění v Hodoníně pořádá ve spolupráci s aukční síní Etcetera Auctions a Livebid.cz charitativní aukci nazvanou OBNOVA! na pomoc obětem postižených tornádem 24/6/2021. Internetová aukce proběhne 25/7/2121 od 18.30 na portálu LiveBid, díla budou dopředu zveřejněna.Nápad na uspořádání charitativní aukce vzešel od samotných umělců, kteří spontánně kontaktovali hodonínskou galerii. Aukční ...

 • Impresionismus. Krajina barvy a světla.

  25. 6. - 26. 9. 2021 Mimořádný výstavní projekt představuje téměř 100 obrazů významných českých autorů z let 1880‒1950 reflektující impresionistické tvůrčí metody a principy. Výstavní soubor je tvořen jak sbírkami Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, tak zápůjčkami z dalších významných galerijních institucí České republiky (Národní galerie Praha, GASK ...

 • Andere Seite studio: Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt

  5. – 26. 9. 2021 kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská 22, Litoměřice Výstava Zjevení přírody je multimediální, převážně výtvarný projekt Andere Seite studia – dvojice litoměřických tvůrců Radka a Zdeňka Květoňových. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ji umístila do hlavní lodi odsvěceného barokního kostela Zvěstování Panny Marie, a její součástí se ...

 • Rosťa Osička – boxer, malíř, básník.

  28. 5. – 26. 9. 2021 Muzeum insitního umění, dvorní trakt měšťanského domu, Mírové nám. č.p. 25, Litoměřice. Rostislav Osička – pro řadu generací boxer, sportovec, reprezentant republiky. Pro mnohé z nás mediálně známá tvář tančící v show veřejnoprávní televize. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích však představuje Rosťu, jak mu říkají ...

 • Nesouhlasné stanovisko oborových pedagogických asociací a profesních skupin ke změně RVP ZV

  Vážený pane ministře, obracíme se na Vás v souvislosti s lednovým Opatřením ministra školství, mládežea tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Malá revize tohoto kurikulárního dokumentu, jejímž záměrem je především zavedení nově pojaté informatiky, redukuje vzdělávací obsah a hodinovou dotaci v jiných předmětech. Jako zástupci profesních ...

Archiv RGČR

Archiv aktualit