• Ondřej Maleček

  Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, 19. 8. - 15. 10. 2017 Vernisáž výstavy v pátek 18. 8. 2017 od 18 hodin Osobitá kresebná a průzračná malba Ondřeje Malečka snoubí intelekt výšek s hloubkami citu. Přes svoji zdánlivou jednoduchost je plná ikonografických, literárních a sémantických odkazů. Zdánlivě nekomplikovaný výtvarný výraz řeší závažná ...

 • Kolokvium osobnosti Galerie Středočeského kraje Jana Sekery

  jménem ředitelky GASK Jany Šorfové přijměte prosím pozvání na jednodenní odborné kolokvium věnované osobnosti bývalého ředitele Galerie Středočeského kraje Jana Sekery (*1935-2015), který je spjat s historickým vývojem sítí regionálních galerií. Po normalizační éře navrátil galerii jejímu původnímu zaměření, zasloužil se o rozšíření jejích sbírek a stál u počátků rekonstrukce jezuitské ...

 • Okouzleni řádem

  Kostel sv. Vavřince v Klatovech 22. 7. - 31. 10. 2017 V kostele svatého Vavřince v Klatovech se představí Východočeská sekce Klubu konkretistů KK3. Dominantou výstavy je víc než pětimetrová instalace Antropický princip monumentálního sochaře Ladislava Jezbery, doprovázená neméně rozměrnými obrazy Jaroslava Jebavého. Energie vložená do soustředěného kroužení po plátně je nezměrná a hypnotická. ...

 • Antonín Střížek / Život

  ANTONÍN STŘÍŽEK / ŽIVOT Vernisáž: 22. června 2017 Výstava trvá do neděle 3. září Výstava Antonína Střížka s názvem Život představí autora v jeho typických a nezaměnitelných polohách zátiší a městských scenérií. Autor ve své kultivované malbě pracuje především s příběhem. Unikátní je pro Střížka dovednost jisté harmonizace obrazů. Obsah, barva i míra osobního ...

 • Hana Puchová / Pevné vazby

  HANA PUCHOVÁ / PEVNÉ VAZBY Vernisáž 20. června 2017 Výstava potrvá do neděle 3. září Hana Puchová patří k výrazným osobnostem české výtvarné scény. Výstava představí především díla z cyklu Jsme tady, který otevírá cestu pomyslného návratu k rodinnému portrétu. Malby v nás mohou vyvolat pocit nostalgie, který známe ze starých ...

 • ALEŠ KREJČA A PETR CÍSAŘOVSKÝ - KAŽDÝ MÁ SVÉ NEBE

  V letních měsících bude v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích představena tvorba malíře Aleše Krejči a sochaře Petra Císařovského. Každý z umělců vyjadřuje svůj vztah ke světu jiným médiem, přesto mají mnoho společného. Aleš Krejča (* 1941) vstoupil na výtvarnou scénu v šedesátých letech 20. století jako malíř ...

 • Dva břehy řeky Léthé / Charonovo poselství

  Galerie Klatovy / Klenová - sýpka Klenová 18. 6. - 6. 8. 2017 Souborná výstava výtvarníků umělecké skupiny P 89 DVA BŘEHY ŘEKY LÉTHÉ – CHÁRONOVO POSELSTVÍ je postavena v prostorách klenovské Sýpky. Jedná se o ojedinělou retrospektivní prezentaci děl skupiny plzeňských umělců, jež ovlivňovala a ovlivňuje umělecký výtvarný život západočeské metropole ...

 • Cristina Gori / Vault Over

  Galerie Klatovy / Klenová 25. 6. – 20. 8. 2017, purkrabství hradu Klenová Výstava italské umělkyně Cristiny Gori křižuje časové, geografické, mytické a mytologické prostory a přináší vhled do fenoménu armády hliněných bojovníků v Číně. Její vlastní tělo na fotografiích evokuje dlouhou cestu v čase a prostoru. Ve svých fotografiích umělecky s použitím ...

 • Jan Knap na zámku Klenová

  18. 6. - 20. 8. 2017 Výstava na zámku Klenová představuje v Čechách dosud nejrozsáhlejší představení pozoruhodného díla Jana Knapa. Expozice nabízí přes 50 děl, z toho 35 maleb olejem na plátně a práce na papíře akvarelem, lavírovanou tuší a pastelem. Jan Knap (1949) je se svým malířským přístupem mezi současnými umělci exotickým zjevením. ...

 • Akviziční fond - výběrové řízení

  Ministerstvo Kultury vypsalo výběrové dotační řízení „Akviziční fond“. Výzvu a formulář žádosti naleznete na: https://www.mkcr.cz/akvizicni-fond-1606.html

Archiv RGČR

Archiv aktualit