• ADÉLA MATASOVÁ / Mezičas

  Výstava sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové sleduje autorčin zájem o fenomén přírodně, matematicky či společensky podmíněných procesů, které vytvářejí základní inspirační rámec jejího uměleckého směřování. Výstava v širokém záběru od začátku sedmdesátých let minulého století až po současnost představí autorčina díla akcentující energii vlastního těla či využívaných materiálů, procesuální instalace reagující ...

 • ČARODĚJNÁ LABORATOŘ ANTONÍNA PROCHÁZY

  Antonín Procházka (1882–1945) patří k zakladatelům českého moderního umění nejen pro svůj talent a invenci, ale také pro výraznou osobitost a originalitu projevu. Jeho tvorba je svébytnou vizí, ať už byla ovlivněna ozvuky kubismu, orfismu, nebo novoklasicismu. Hra s tvary, barvou, materiály i náměty se stává jazykem malby a smyslovým zážitkem.  Komentované prohlídky s kurátory se uskuteční ...

 • Bylo, nebylo...

  Bylo, nebylo… je druhý interaktivní projekt volně navazující na výstavu Brčko na drátě. Je také jedním z tvůrčích tipů lachtana Serafína.  Lachtan Serafín se stal symbolem lektorského centra GVUO v roce 2018. Jeho předobrazem je Lachtan sochaře Jana Laudy z roku 1936. Malí návštěvníci GVUO pojmenovali lachtana jménem Serafín. Socha, která sloužila ...

 • FRANTIŠEK PODEŠVA / Připoután šťastným odevzdáním

  Život a dílo malíře Františka Podešvy jsou spojovány s magickým krajem okolí Soláně, kde žil od konce 30. let 20. století. Do kraje svých předků se vrátil po pražských uměleckých studiích, pařížském stipendijním pobytu u Františka Kupky, zahraničních cestách a aktivitách v Praze a Brně, kde intenzivně rozvíjel spolkový život, včetně své výstavní činnosti. ...

 • MARIUS KOTRBA / Velký okamžik

  Vernisáž se uskuteční v úterý 22. března 2022 v 17 hodin. Expozice se skládá ze tří samostatných částí (světské motivy, sakrální motivy a malby), které prezentují tvorbu Maria Kotrby. Výstavní část věnovaná malbě Maria Kotrby bude k vidění pouze do 1. 5. 2022.  Marius Kotrba (1959–2011) je nepřehlédnutelnou osobností českého umění. Svým dílem vytvořil ...

 • Rytíř z Pohádky / Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO / MAXMILIÁN PIRNER

  8. 3. – 5. 6. 2022 Maxmilián Pirner, Rytíř z pohádky, 1907, olej, plátno, 85×100 cm Sedmnácté dílo vybral malíř Jiří Petrbok. "Ve sbírce GVUO jsem objevil dost obrazů, soch a kreseb, které bych chtěl navrhnout na vystavení. Těsně za „vítězným obrazem“ jsem například uvažoval o věcech od Heleny ...

 • Velikonoční příběh v umění

  V křesťanském období pozdního středověku a v druhé vlně, v období baroka, bylo zobrazování Kristových pašijí jedním z nejčastějších témat zpracovávaných v oblasti výtvarného umění. Sbírkové fondy GVUO s touto skutečností korespondují. Nespornou hodnotu mají např. práce Albrechta Dürera (Malé Pašije), Hanse Schäufeleina (Zrcadlo umučení Páně) nebo Augustina Hirschvogela z ...

 • Velikonoční příběh v umění

  V křesťanském období pozdního středověku a v druhé vlně, v období baroka, bylo zobrazování Kristových pašijí jedním z nejčastějších témat zpracovávaných v oblasti výtvarného umění. Sbírkové fondy GVUO s touto skutečností korespondují. Nespornou hodnotu mají např. práce Albrechta Dürera (Malé Pašije), Hanse Schäufeleina (Zrcadlo umučení Páně) nebo Augustina Hirschvogela z první poloviny 16. století. Záměrem ...

 • S velikým zármutkem oznamujeme, že zemřel PhDr. Ludvík Ševeček.

  PhDr. LUDVÍK ŠEVEČEK 25. 1. 1944 – 22. 2. 2022 Profesní dráha Ludvíka Ševečka, stejně jako jeho život sám, je neodmyslitelně spjata se Zlínem. Nastoupil v roce 1973 jako kurátor do tehdejší Oblastní galerie výtvarného umění ve Zlíně, mezi lety 1976–1989 byl vedoucím odborného oddělení OGVU a v roce 1990 se ...

 • GALERIE VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE – PANDEMIE JAKO PŘÍLEŽITOST K INVENCI

  Jednodenní konference na téma: GALERIE VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE – PANDEMIE JAKO PŘÍLEŽITOST K INVENCI, která proběhne v pátek 4. března v Galerii hlavního města Prahy. Konference bude zahájena v 9.30 v koncertním sále Domu U Kamenného zvonu a bude živě streamována pro širokou veřejnost. Na konferenci budou hledány odpovědi ...

Archiv RGČR

Archiv aktualit