• Akviziční fond - výběrové řízení

  Ministerstvo Kultury vypsalo výběrové dotační řízení „Akviziční fond“. Výzvu a formulář žádosti naleznete na: https://www.mkcr.cz/akvizicni-fond-1606.html

 • Jan Štursa / Dar nebes a země

  Z cyklu Počátky moderny / 29. června - 10. září 2017 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Cyklus Počátky moderny uvádí na scénu umělce z přelomu 19. a 20. století. Představili se tu již například František Kaván, Jaroslav Panuška, Otakar Nejedlý, nejnověji Antonín Hudeček. Galerie tak umožňuje vést pomyslný dialog mezi ...

 • Otakar Slavík / Těla

  Z cyklu Osobnosti / 29. června - 3. září 2017 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Výstava představí výjimečný soubor prací na papíře, jež vznikaly během autorova nuceného exilu ve Vídni od osmdesátých let až do roku 2008. Navýsost plasticky zpracované, bravurní figurální kresby poukazují ještě výrazněji, než je ...

 • Liberecká galerie hledá kurátorský projekt

  Oblastní galerie Liberec vyhlásila výbrové řízení na kurátorský projekt současného umění. Více informací najdete na stránkách galerie zde. Přihlášky lze podávat do 31. července 2017.

 • Registr smluv

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, v posledních týdnech všichni intenzivně řešíme otázky spojené se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, především otázku ZDA a případně v jaké formě zveřejňovat smlouvy o výpůjčkách s ohledem na bezpečnost sbírkových předmětů. Bohužel výkladů je více a zcela chybí jasné stanovisko. Ani setkání organizované Metodickým ...

 • Festival muzei Slovenska

  [caption id="attachment_2753" align="alignnone" width="3508"] Festival muzei Slovenska[/caption] Návratka def dovoľujeme si Vás pozvať na Festival múzeí 2017. Potvrďte nám prosím svoju účasť na priloženej návratke. Tešíme sa na stretnutie u nás v Liptovskom Mikuláši. S pozdravom                                    doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.                                              riaditeľka SMOPaJ

 • VÝSTAVA JIŘÍ KOREC - POSTAVY

  Jiří Korec, český sochař a medailér, se narodil 12. února 1925 v Turnově a zemřel 7. července 2004 v Praze. Nejdříve studoval v letech 1940 až 1944 na turnovské Odborné škole šperkařské, následně pokračoval ve studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, obor figurální plastika a reliéf, až do roku ...

 • Zdena Strobachová

  Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, 10. 6. - 13. 8. 2017 Vernisáž výstavy 9. 6. 2017 od 18:00 hodin Zdena Strobachová (1932 - 2005), designérka, sklářská výtvarnice a malířka naplňuje hned několik topoi: manželství dvou silných uměleckých osobností, ženy umělkyně a zároveň ženy slavného muže. Na začátku úspěšná sklářka, která se ...

 • Plastika Šiška od Čestmíra Sušky nově před roudnickou galerií

  Šiška nahradila sochu Plameny, která stávala před galerií od roku 2012. O rok později se Čestmír Suška představil v roudnické galerii výstavou Plameny v negativu a rezavé tisky. Čestmír Suška  * 4. 1. 1952, Praha 1971–1973 Střední odborná škola výtvarná, Praha 1974 zaměstnán jako propagační výtvarník  v Liberci a v Teplicích (zde se setkává se sochařem Vladimírem Šmídem, kterého ...

 • Jan Vičar / Dívka a trn

  2. května – 11. června 2017 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Cyklus Jiné světy uvádí na scénu autory, kteří tím či oním způsobem pracují s reflexí nám vzdálených, exotických kultur a obohacují tak škálu středoevropských estetických kódů. Nejinak je tomu v případě výstavy Jana Vičara (nar.1967), mimořádného zástupce ...

Archiv RGČR

Archiv aktualit