• UMĚLCI PRO OBNOVU DOMOVŮ PO TORNÁDU

  Galerie výtvarného umění v Hodoníně pořádá ve spolupráci s aukční síní Etcetera Auctions a Livebid.cz charitativní aukci nazvanou OBNOVA! na pomoc obětem postižených tornádem 24/6/2021. Internetová aukce proběhne 25/7/2121 od 18.30 na portálu LiveBid, díla budou dopředu zveřejněna.Nápad na uspořádání charitativní aukce vzešel od samotných umělců, kteří spontánně kontaktovali hodonínskou galerii. Aukční ...

 • Impresionismus. Krajina barvy a světla.

  25. 6. - 26. 9. 2021 Mimořádný výstavní projekt představuje téměř 100 obrazů významných českých autorů z let 1880‒1950 reflektující impresionistické tvůrčí metody a principy. Výstavní soubor je tvořen jak sbírkami Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, tak zápůjčkami z dalších významných galerijních institucí České republiky (Národní galerie Praha, GASK ...

 • Andere Seite studio: Zjevení přírody & Salon ASSociace Kubinstadt

  5. – 26. 9. 2021 kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská 22, Litoměřice Výstava Zjevení přírody je multimediální, převážně výtvarný projekt Andere Seite studia – dvojice litoměřických tvůrců Radka a Zdeňka Květoňových. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ji umístila do hlavní lodi odsvěceného barokního kostela Zvěstování Panny Marie, a její součástí se ...

 • Rosťa Osička – boxer, malíř, básník.

  28. 5. – 26. 9. 2021 Muzeum insitního umění, dvorní trakt měšťanského domu, Mírové nám. č.p. 25, Litoměřice. Rostislav Osička – pro řadu generací boxer, sportovec, reprezentant republiky. Pro mnohé z nás mediálně známá tvář tančící v show veřejnoprávní televize. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích však představuje Rosťu, jak mu říkají ...

 • Nesouhlasné stanovisko oborových pedagogických asociací a profesních skupin ke změně RVP ZV

  Vážený pane ministře, obracíme se na Vás v souvislosti s lednovým Opatřením ministra školství, mládežea tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Malá revize tohoto kurikulárního dokumentu, jejímž záměrem je především zavedení nově pojaté informatiky, redukuje vzdělávací obsah a hodinovou dotaci v jiných předmětech. Jako zástupci profesních ...

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Muzeum umění a designu Benešov.

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Muzeum umění a designu Benešov. Rada města Benešov usnesením číslo 278-9/2021/RM ze dne 28.04.2021 vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele Muzea umění a designu Benešov, příspěvkové organizace, se sídlem Malé náměstí 74, 256 01 Benešov Charakteristika vykonávané činnosti:Řídící a manažerská činnost příspěvkové ...

 • Ministerstvo kultury ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele instituce MUSEum+, státní příspěvkové organizace

  Základní informace pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR: Zřizovací listina MUSEum+, tisková zpráva Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráčková, tel.: +420 257 085 457, e-mail: Hana.Vondrackova@mkcr.cz V rámci výběrového řízení bude uspořádáno rovněž Assessment Centrum. Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury České republiky nebo zašlou doporučeně své přihlášky ...

 • Změna ministra kultury ČR

  Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, jako největší reprezentant zaměstnavatelů veřejných služeb včetně oblasti kultury ČR, nesouhlasí s navrhovanou změnou na pozici ministra kultury. Výměnu ministra kultury pár měsíců před volbami, kdy je nutné ještě dokončit zásadní úkoly, na kterých odborná veřejnost osobně s ministrem Zaorálkem i Ministerstvem kultury České republiky více ...

 • Komora edukačních pracovníků při Radě galerií ČR se připojuje k vyjádření nesouhlasného stanoviska České sekce INSEA s revizemi RVP ZV

  Členové a členky komory edukačních pracovníků při Radě galerií ČR podporují nesouhlasné stanovisko signatářů otevřeného dopisu České sekce INSEA týkající se revizí provedených v RVP ZV. Pro realizaci plnohodnotného vzdělávání žáků a studentů v prostředí muzeí a galerií vnímáme jako velmi problematický především záměr redukovat počet hodin výtvarné výchovy. Obáváme se, že ...

Archiv RGČR

Archiv aktualit