• IVAN NEUMANN OCENĚN ZA VEDENÍ ČESKÉHO MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

  Po čtrnácti létech se podařilo úspěšně završit snahu o morální satisfakci pro bývalého ředitele Českého muzea výtvarných umění (ČMVU) pana PhDr. Ivana Neumanna. Útok nechvalně známého středočeského hejtmana Davida Ratha na jeho osobu i celé muzeum (2008) k nejsilnějším kauzám novodobé české muzejní historie. Je podrobně zdokumentován v periodiku „Muzeum ...

 • UČITEL A ŽÁK

  Výstava Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem je věnována památce dvou významných osobností, které v porevolučním období stály v čele roudnické galerie a jenž nás v nedávné době opustily - Aleně Potůčkové (1953 - 2018) a Miroslavě Hlaváčkové (1942 - 2020).

 • Anna Ročňová – Jan Boháč / PAST

  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem uvádí výstavu PAST - umělecké dvojice Anny Ročňové a Jana Boháče. Pro oba je společným znakem intermediální přístup k tvorbě a smysl pro narativní koncept.

 • Viktor Kopasz – Destilace fragmentů

  Galerie Roudnice – Multimediální umělec Viktor Kopasz (*1973). pedagog grafické školy v Hellichově ulici, náleží mezi nejvýraznější osobnosti současné fotografie. Věčné hledání asociací a množství variací zásahů do fotografického obrazu předurčuje autorův zájem o vázání jednotlivých sérií do obrazových deníků. Pro výstavu ve foyer roudnické galerie představí práce z posledních ...

 • Folklore Is Not Dead

  Galerie Roudnice – kolektivní výstava FOLKLORE IS NOT DEAD představí vybrané současné české a slovenské umělce mladší a střední generace, kteří s lidovou tématikou vycházejí jako s referenčním polem, v němž rozehrávají pomocí malby, sochy, videa i zvuku mnohavrstevnatou myšlenkovou partii s tradicí.

 • ADÉLA MATASOVÁ / Mezičas

  Výstava sochařky a multimediální výtvarnice Adély Matasové sleduje autorčin zájem o fenomén přírodně, matematicky či společensky podmíněných procesů, které vytvářejí základní inspirační rámec jejího uměleckého směřování. Výstava v širokém záběru od začátku sedmdesátých let minulého století až po současnost představí autorčina díla akcentující energii vlastního těla či využívaných materiálů, procesuální instalace reagující ...

 • ČARODĚJNÁ LABORATOŘ ANTONÍNA PROCHÁZY

  Antonín Procházka (1882–1945) patří k zakladatelům českého moderního umění nejen pro svůj talent a invenci, ale také pro výraznou osobitost a originalitu projevu. Jeho tvorba je svébytnou vizí, ať už byla ovlivněna ozvuky kubismu, orfismu, nebo novoklasicismu. Hra s tvary, barvou, materiály i náměty se stává jazykem malby a smyslovým zážitkem.  Komentované prohlídky s kurátory se uskuteční ...

 • Bylo, nebylo...

  Bylo, nebylo… je druhý interaktivní projekt volně navazující na výstavu Brčko na drátě. Je také jedním z tvůrčích tipů lachtana Serafína.  Lachtan Serafín se stal symbolem lektorského centra GVUO v roce 2018. Jeho předobrazem je Lachtan sochaře Jana Laudy z roku 1936. Malí návštěvníci GVUO pojmenovali lachtana jménem Serafín. Socha, která sloužila ...

 • FRANTIŠEK PODEŠVA / Připoután šťastným odevzdáním

  Život a dílo malíře Františka Podešvy jsou spojovány s magickým krajem okolí Soláně, kde žil od konce 30. let 20. století. Do kraje svých předků se vrátil po pražských uměleckých studiích, pařížském stipendijním pobytu u Františka Kupky, zahraničních cestách a aktivitách v Praze a Brně, kde intenzivně rozvíjel spolkový život, včetně své výstavní činnosti. ...

Archiv RGČR

Archiv aktualit