• Legislativa

  ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU GALERIÍ A MUZEÍ UMĚNÍ ZÁKON Č. NÁZEV ZÁKONA 20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 37/1995…

 • Jednací řád RGČR

  Článek 1 Jednací řád Rady galerií České republiky (dále jen RG), stanoví pravidla jednání všech orgánů RG na demokratických zásadách….

 • Statut rozhodčí komise

  § I. Úvodní ustanovení 1. Rozhodčí komise RG je voleným orgánem RG, kterému přísluší řešit stížnosti členů RG, spory mezi…

 • Členská přihláška

  Galerie ………………………………………………………………..… se sídlem v …………………………………………………………..…. bankovní spojení ……………………………………………………..… číslo účtu ……………………………………… IČO …………….…… jejímž zřizovatelem je ……………………………………………….… se sídlem…

Archiv aktualit