Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

2014 – Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit

Dílčí projekt byl zahájen v roce 2012. Je zacílen na kurátory sbírek a další odborné pracovníky galerií, kteří se podílejí na tvorbě sbírkových záznamů v Demusu a dodávají data do Registru. Další galerijní kurátoři po speciálním vyškolení zpracovávají záznamy do báze Muzejních autorit.

Registr, který je zdrojem jmen autorů, překročil tento rok hranici 110 tisíc záznamů, což představuje více jak třetinu celkového množství výtvarných děl ve sbírkách členských galerií RG. Zároveň s rozšiřováním počtu záznamů bude probíhat i aktualizace a doplňování stávajících dat, zejména opravy chyb a doplňování obrázků.

V průběhu projektu bude dále doplňována stávající databáze MA. Tvorba rozšířeného záznamu personálních autorit je sice časově náročnější, ale vzhledem k tomu, že kurátoři mají všechny informace k dispozici v citovaném zdroji, byla by škoda, aby se do záznamu nedoplnily právě ve fáze zakládání nebo opravy záznamu. K navazujícím geografickým a korporativním autoritám je nutno dohledat další zdroje informací k citování pro založení nových autoritních záznamů. Na základě poznatků z minulého roku předpokládáme vytvoření cca 1000 jmenných autorit výtvarných umělců, cca 50 korporativních a cca 30 geografických autorit. Touto prací se bude zabývat skupina cca 7 angažovaných kurátorů členských galerií RG – editorů MA, řízená koordinátorem projektu.

zpráva za rok 2014

 

Archiv aktualit