Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

JAN HENDRYCH / RASTISLAV JACKO / UČITEL A ŽÁK II

Hendrych_Jacko

21. dubna – 12. června 2016. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Vás srdečně zve na zahájení výstavy ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 17 hodin.

JAN HENDRYCH / RASTISLAV JACKO / UČITEL A ŽÁK II

Výstavu zahájí Alena Potůčková.
V hudebním programu přednesou Eliška Hejhalová (příčná flétna),Jakub Hejhal (housle) a Jan Straka (klavír)
skladby J. Françaixe, P. Sarasateho a F. Chopina.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Potrvá do 12. června 2016.
Otevřeno úterý – neděle 10.00–17.00, sobota 10.00–18.00.
www.galerieroudnice.cz

 

Jan Hendrych / Rastislav Jacko / Učitel a žák II

Z cyklu Učitel a žák

V roce 2011 zahájila Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem nový cyklus výstav nazvaný Učitel a žák, jenž je založen na mezigenerační konfrontaci uměleckých názorů. Připomeňme tu pro ilustraci notoricky známou dvojici pedagog Julius Mařák – žák Antonín Slavíček, která názorně vypovídá o kritickém přejímání uměleckého dědictví a jeho transformaci do nového jazyka. Cyklus se zabývá jak uzavřenými uměleckými osudy, tak i současnými příběhy. Ve druhém případě je založen na principu, podle nějž si pedagog sám zvolí žáka, kterého považuje z toho či onoho důvodu za svého uměleckého nástupce nebo zajímavého interpreta. Do mezigenerační „hry“ náleží nejen vzájemný dialog samotných děl, ale i názorová konfrontace. Každý z autorů se v katalogu výstavy vyjadřuje o svém partnerovi, aby tak ozřejmil postoj k jeho dílu a zároveň i své vlastní poslání. Pro první výstavu cyklu galerie oslovila Jiřího Sopka, bývalého rektora AVU, který si vybral za partnera malíře Pavla Šmída, absolventa jeho ateliéru z roku 1997.

Další výstava se orientuje na disciplínu sochařství, v níž působí jako jeden z posledních zástupců tradičního pojetí královské disciplíny figurální plastiky dlouholetý pedagog AVU v Praze prof. Jan Hendrych (*1936). Hendrych je nositelem tradice moderního sochařství, v níž čteme genealogii spjatou s odkazem Josefa Wagnera a Josefa Kaplického, v evropském kontextu Marina Mariniho. Jeho originální, mnohotvárné dílo osciluje mezi experimentem, svázaným především s ceněnou účastí na legendárním pardubickém symposiu ARTCHEMO 1969, a klasicky uměřenou modernitou. Ta se vyznačuje suverénní znalostí stavby těla, odkazem k antickému archetypu i pochopením pro smyslovou kvalitu tělesnosti.  Právě na tuto linii, již demonstruje skupina aktů obestřených tajemstvím, se soustředí roudnická prezentace k 80. výročí autorova narození. Sekundovat jí budou minimalistická díla Hendrychova žáka a asistenta Rastislava Jacka (*1979). Jeho strohé litinové reliéfy mluví „pouze“ elementárním tvarem, barvou a haptickou kvalitou materiálu. Konfrontace obou přístupů slibuje poutavý dialog „učitele“ a „žáka“.

Archiv aktualit