Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

26. generální konference ICOM Praha 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Český výbor ICOM usiluje o co největší zpřístupnění 26. generální konference ICOM Praha 2022 českým muzejním pracovníkům. Bude proto poskytovat pro české muzejní pracovníky zvýhodněný registrační poplatek ve výši 150,- EUR (včasný registrační poplatek pro členy ICOM je 350,- EUR, pro nečleny 450,- EUR). Zvýhodněný registrační poplatek 150,- EUR je pro fyzickou účast a je stejný jako poplatek pro online účast.


Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu v Kongresovém centru Praha ve dnech 22. – 24. 8. 2022 a na odborném programu off-site meetingů v pražských muzejních institucích 25. 8. 2022. Dále zahrnuje účast na společenském programu – Slavnostním zahajovacím večeru v Národním technickém muzeu a Národním zemědělském muzeu 22. 8. 2022, Muzejní noci v muzeích v centru Prahy 23. 8. 2022, Slavnostním večeru předání vlajky ICOM pořadatelům 27. generální konference ICOM Dubaj 2025. Dále zahrnuje účast na exkurzích 26. 8. 2022.

Podrobnosti k programu najdete na www.prague2022.icom.museum

Český výbor ICOM dále udělí vybraným mimopražským účastníkům generální konference finanční příspěvek na cestovné nebo ubytování.

Podmínky udělení finanční podpory a další informace naleznete na: https://icom-czech.mini.icom.museum/financni-podpora-cv-icom-pro-muzejni-pracovniky-v-cr-na-ucast-na-generalni-konferenci-icom-praha-2022/

Formulář žádosti vyplňte zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeifhV5CCrUgVohu6FH7pXD07RrrvwrTK3yF6mPTuVC44CyTw/viewform

S pozdravem

Předsednictvo ČV ICOM

Český výbor ICOM / ICOM Czech Republic

Moravské zemské muzeum / Moravian Museum
Zelný trh 6

659 37 Brno

T: +42(0) 606 974 097
E: icom@mzm.cz
W: http://czech.icom.museum

FB: https://www.facebook.com/ICOMGC

https://www.facebook.com/ICOMCzechRepublic

Archiv aktualit