Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

PhDr. Jan Sekera

Rada galerií s hlubokým zármutkem oznamuje, že nás dne 10. 1. 2015 navždy opustil zakládající člen, dlouholetý ředitel Českého muzea výtvarných umění v Praze a historik umění PhDr. Jan Sekera.

 

Vyjadřujeme všem pozůstalým naši hlubokou účast s jejich zármutkem.

 

 

parte Dr. Sekera

Archiv aktualit