Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Alfred Kubin a Sascha Schneider

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, výstava potrvá do 20. září 2015

 

Alfred Kubin - Lesní bůh, 1933

Alfred Kubin – Lesní bůh, 1933

Společná výstava Alfreda Kubina (1877–1959) a Saschi Schneidera (1870–1927) je první světovou premiérou představující reflexi jejich díla ve vzájemných souvislostech. O Alfredu Kubinovi, který se narodil v Litoměřicích a dnes patří k významným průkopníkům symbolismu, víme téměř všechno. V jeho díle se nalézají pro české prostředí četné paralely (např. Josef Váchal nebo Jaroslav Panuška), zatímco Sascha Schneider, který se narodil v Rusku, zůstává pro zdejší publikum neznámým německým autorem bez bližší vazby na naše prostředí. Výstava je tedy pojata jako polemická laboratoř, jejímž motivem je ukázat, jak oba malíři zásadním způsobem utvářeli diskurz četných „ismů“ na přelomu 19. a 20. století. Ačkoliv ho každý formoval trochu jinak a z jiných pozic, jak u Kubina, tak u Schneidera jsou zajímavá zejména stylová a psychologická východiska, jejichž analýza může hodně napovědět o duchovním klimatu na přelomu 19. a 20. století. Podobně působivá může být proměna vnímání kategorií umění a změna statusu u obou autorů. „Schneider byl oproti Kubinovi kolem roku 1900 celebritou uměleckého světa. O sto let později se již jejich role prohodily a hvězdou první třídy je dnes Kubin,“ jak píše Adam Hnojil v katalogu k výstavě.

 

www.galerie-ltm.cz

Archiv aktualit