Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Andrea Králová – Všechny krásy světa

4. 12. 2020 – 17. 1. 2021

Výstava představuje dílo výtvarnice Andrey Králové, která svou tvorbou zasahuje do různých médií od malby, kresby, loutek až po scénické a kostýmní návrhy.

Název projektu Všechny krásy světa odkazuje k výtvarnému zaujetí autorky vizualitou současnosti i minulosti, kterou přetváří svým specifickým rukopisem v působivé artefakty propojující motivy ze starého umění, etnografie, současného a historického designu se zážitky spojenými s cestami autorky do Orientu. Součástí výstavy budou site-specific performance a divadla.

Autorka působí jako docentka na katedře Alternativního divadla DAMU a pro prostor Galerie Gotické dvojče připravila retrospektivní pohled na svou volnou tvorbu i na díla vázaná na konkrétní divadelní projekty.

Více na http://www.andreakralova.cz

Archiv aktualit