Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

Antonín Heythum / scénograf, architekt a designér

20. září – 25. listopadu 2018 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

Z cyklu: Užité uměníikona

Dílo a osobnost Antonína Heythuma (1901–1954) jsou pravděpodobně známy jen hrstce zasvěcených badatelů, ovšem v zahraničí – především ve Spojených státech amerických, kde je považován za zakladatele oboru průmyslového designu, má pochopitelně zcela jinou váhu.

Antonín Heythum je příkladem univerzálně zaměřeného meziválečného umělce, působícího ve více odvětvích výtvarného umění, tvůrce, který své dílo sám teoreticky reflektuje a je pevně propojený se společenským a intelektuálním podhoubím své doby. Výstava představí Heythumovo dílo v celé jeho šíři. Vystaveny budou jeho scénické návrhy ovlivněné konstruktivismem, které vytvářel v druhé polovině dvacátých let především pro Osvobozené divadlo, a které hrály pro české výtvarné umění a divadlo přelomovou roli. Představíme ale také jeho práce pro Národní či Vinohradské divadlo. Na výstavě budou prezentovány také ukázky Heythumovy nábytkářské tvorby a jeho dílo architektonické. Nahlédneme také do Heythumova života po roce 1938, kdy působil na univerzitách v USA.

Archiv aktualit