Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

ANTONÍN HUDEČEK A OKOŘ

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si Vás dovoluje pozvat na výstavu

ANTONÍN HUDEČEK A OKOŘ
23. 6. – 18. 9. 2016

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 23. června 2016 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí Veronika Hulíková, autorka výstavy.

V hudebním programu přednesou operní pěvkyně Jana Štěrbová a klavíristka Zora Křičková Melancholické písně a Balady Vítězslava Nováka.

Antonín Hudeček (1872–1941) patří k nejvýznamnějším krajinářům přelomu 19. a 20. století, původním školením byl však předurčen k figurální malbě, kterou v letech 1887–1894 studoval na pražské Akademii u Maxe Pirnera a Václava Brožíka. Zásadní proměna jeho tvorby je spojena s pobyty na Okoři. Vesnice nedaleko Prahy, s dominantou torza stejnojmenného středověkého hradu, se již v polovině devadesátých let 19. století stala oblíbenou destinací studentů krajinářského ateliéru pražské Akademie, vedeného profesorem Juliem Mařákem (1832–1899). Na Okoř se mladí malíři opakovaně vraceli i po ukončení studií a další umělci se k nim připojovali, s mírnou nadsázkou tak můžeme Okoř označit za jedinou malířskou kolonii v dějinách domácího výtvarného umění. Malba v plenéru, zavedená do systému akademické výuky právě profesorem Mařákem, byla důležitým iniciátorem změn v českém umění a díla vzniklá v malebném údolí podél Zákolanského potoka tvoří významnou kapitolu.

Výstava je součástí volného cyklu Počátky moderny, v němž vede roudnická galerie dialog s unikátní kolekcí obrazů Antonína Slavíčka umístěnou ve vstupní části stálé expozice. Zajímavá konfrontace umožňuje nahlédnout do tvůrčí atmosféry přelomu 19. a 20. století. Představila se tu již díla Františka Kavána (2011), Miloše Jiránka (2012), roudnického rodáka Otakara Nejedlého (2013) a Jaroslava Panušky (2014).

Na výstavu zapůjčila rozsáhlý soubor děl Národní galerie v Praze, menší kolekci Galerie KODL a soukromí sběratelé.
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Galerie KODL a cukrárna a kavárna Dortletka.

Pro veřejnost bude otevřena od 23. 6. do 18. 9. 2016, úterý – neděle 10.00–17.00, v sobotu do 18.00.

Archiv aktualit