Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

ART DIALOG – MEZIPROSTORY 2016

Sýpka Klenová

2. 10. – 30. 10. 2016, vernisáž 1. 10. 2016 od 15:00 hodin

Sýpka v Klenové

Výtvarné sympozium s názvem Art Dialog- Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol v sýpce na Klenové.

Jde o tvůrčí setkání pedagogů, studentů a absolventů sedmi vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostoru Sýpky a jejím okolí.

Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání zkušeností jak studentských tak pedagogických a na konfrontaci živého umění ve stejném čase a stejném prostředí v rámci krásné a inspirativní západočeské přírody.

Sympozia se zúčastnily a na sýpce budou vystavovat tyto  školy: Kunst Akademie Dusseldorf,  Německo, University of Colorado at Boulder, USA, AVU Praha, VŠUP Praha, FDU ZČU Plzeň, FAVU VUT Brno a FUD UJEP Ústí nad Labem.

Vernisáž bude spojena s komentovanou prohlídkou za účasti autorů.

Archiv aktualit