Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Cesty imaginace / Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

8. prosince 2016 – 12. února 2017 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

V cyklu Regionální galerie si Galerie moderního umění klade za cíl postupně představovat kvalitní sbírky sesterských institucí sdružených v Radě galerií České republiky a umožnit tak návštěvníkům poznávat kvalitu a zaměření různých sbírkových fondů. Prvním počinem cyklu byla výstava Sdružení výtvarných umělců moravských z Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která představila umění významného pozdně obrozeneckého spolku, založeného před více než sto lety. Vytvořila tak efektní pandán k roudnické kolekci umění z přelomu 19. a 20. století s početným souborem obrazů Antonína Slavíčka. V roce 2012 jsme ke spolupráci vyzvali ostravskou Galerii výtvarného umění. Soustředili jsme se především na klíčové období šedesátých let, které představovalo jednu z nejvýznamnějších sběratelských kapitol v historii regionálních galerií. Vedle osobité roudnické kolekce se představila špičková díla celého spektra tendencí od informelu přes geometrickou abstrakci až po novou figuraci. Nyní navazujeme na tento projekt třetí prezentací, tentokrát ze sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, která spravuje vedle kolekce jihočeské gotiky a holandského malířství jednu z nejkvalitnějších sbírek moderního umění u nás. Do jejího formování se významným způsobem zapsali renomovaní teoretici umění Věra Linhartová, František Šmejkal a Jan Kříž. Zejména díky nim se akviziční politika šedesátých let orientovala na silný proud imaginativního umění. Alšova jihočeská galerie tak vlastní díla předních reprezentantů lyrického kubismu, artificialismu, surrealismu a abstrakce i výrazných solitérů, jejichž tvorba se vzpírá zařazení do uměleckohistorických přihrádek. Na výstavě se představují mimo jiné obrazy Františka Muziky,  Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského, Toyen, Františka Janouška či Aloise Wachsmana a sochy Josefa Wagnera, Josefa Kaplického či Ladislava Zívra. Poklady Alšovy jihočeské galerie vstupují do živého dialogu s díly meziválečného období zastoupenými v roudnické stálé expozici. Připomínají zároveň, že ve sbírkách regionálních galerií figurují opravdové skvosty českého moderního umění.

oldrich-nouza_povetrna-tela-1930

Archiv aktualit