Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Členská přihláška

Rada galerií České republiky, z. s.

sídlo: Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1

korespondenční adresa: Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1

IČ: 69060924

 

Členská přihláška pro instituce

 

Instituce: ………………………………………………………………..…………………………………………………..….,

se sídlem v …………………………………………………….………………………………………………………………., PSČ ……………………,  IČ: … ………………………………………………..……, bankovní spojení č.………………………………………/………..…, u ústavu ..…………………………….…, jejímž zřizovatelem je ……………………………………………………………………………………………….…..,

 

žádá touto přihláškou o přijetí za kolektivního člena Rady galerií České republiky, z. s. a zavazuje se dodržovat stanovy tohoto sdružení i řádně přijatá usnesení jeho orgánů.

 

V ………………………………. Dne …………………………..

 

 

 

Razítko a podpis statutárního orgánu

 

Záznam o vyřízení žádosti na Sněmu Rady galerií ČR:

Přijat                                           Nepřijat

 

Přihláška ke stažení

rgcr_prihlaska

 

 

 

Archiv aktualit