Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

DĚLNÍK JE SMRTELNÝ, PRÁCE JE ŽIVÁ

Výstava volně navazuje na výstavní projekt Černá země? Mýtus a realita, který zhodnotil výtvarnou a uměleckou scénu Ostravy a širšího regionu a představil ji v dosud neznámých souvislostech. Současná výstava si klade za cíl obdobným způsobem představit tematiku práce ve výtvarném umění. Tematické výstavy byly v minulosti převážně věnovány krajině, žánru, portrétu, různým lidským činnostem, životnímu údělu a mezním situacím od narození až po smrt. Téma práce prostupuje řadu těchto námětů a téměř všechna umělecká období a styly.

Výstava představí slavnou dobu světa práce, přes její degradaci, nezájem a postupný návrat na výtvarnou scénu. Nebude se jednat o její nostalgické představení, ale o rehabilitaci tématu, jeho kritické zhodnocení a představení laické i odborné veřejnosti, jako tématu, které se nějakým způsobem týká každého lidského jedince.

Výstava ukáže dobový význam tematiky práce a její odkaz pro současnost obecně i v užším pojetí regionu. V 8 výstavních sekcích bude přestavena práce, atributy pracovních profesí od průmyslu, obchodu, intelektuální činnosti až po zemědělské profese a jejich umělecké proměny v rámci 20. století tak, jak byly zastoupeny v sochařství, malířství, fotografii a architektonické plastice na českém území s přesahem do 21. století. Vystaveno bude přes 150 uměleckých děl od více než stovky výtvarných umělců.

Renata Skřebská

Výstavní sekce:
1) Personifikace práce – symbol – propaganda
2) Profese – maskulinum práce – archetyp – mytický hrdina – hrdina práce
3) Svět sám pro sebe – továrna – provoz – stavba
4) Panorama krajiny a města – haldy – důlní lanovky – komíny – těžní věže – přehrady
5) V potu tváře – půda – rozsévač – sekáč – družstevník
6) Ženský úděl – domácnost – zemědělství – továrna – kancelář
7) Architektonická plastika
8) Fotografie – každodennost – fascinující genius loci – pád katedrál 

Koncepce, výběr a uspořádání výstavy: Renata Skřebská
Texty: Renata Skřebská
Konzultant současného umění: Jan Kudrna
Konzultant architektonického řešení: Miloš Matěj
Překlad: Christopher Hopkinson
Grafický design: Katarína Jamrišková
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Vzdělávací programy: Hedvika Dalecká, Jana Sedláková

Komentované prohlídky s Renatou Skřebskou, Gabrielou Pelikánovou, nebo Jaroslavem Michnou se uskuteční v úterý, nebo čtvrtky 8. 10., 15. 10., 20. 10., 27. 10., 12. 11., 19. 11., 24. 11., 1. 12., 17. 12., 29. 12. v 16.30 hodin a v soboty 3. 10. , 7. 11., 12. 12. a 2. 1. v 15 hodin. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervovat se můžete ZDE.

Poděkování patří všem zapůjčitelům, kteří se na výstavě podílejí:
Archiv města Ostravy, Alšova jihočeská galerie, Česká spořitelna a. s., Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní galerie Praha, Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, kasteláni státního zámku Hradec nad Moravicí a Důl Michal v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Liberec, Ostravské muzeum, Sbírka Roberta Runtáka, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Slezské zemské muzeum, Východočeská galerie v Pardubicích, Západočeská galerie v Plzni a autoři.

Autorské zastoupení:
Gustav Aulehla, Břetislav Bartoš, Theodor Bechník, Břetislav Benda, Oldřich Blažíček, Svatoslav Böhm, Cyril Bouda, Vladimír Boudník, Karel Brabec, Josef Brož, Alois Bučánek, Václav Buchtelík, Alena Čermáková, Valentin Držkovic, Ferdiš Duša, Karel Dvořák, Nikolaj Fed’kovič, Bedřich Feigl, Emil Filla, André Fougeron, Vladislav Gajda, Paul Gebauer, František Gross, Otto Gutfreund, Eduard Halberštát, Stanislav Hanzík, Karel Hofman, Dagmar Hochová, Karel Holan, Oto Holas, Miloslav Holý, Jaroslav Horejc, Jaroslav Hruška, František Hudeček, Antonín Ivanský, Rudolf Janda, Stanislav Ježek, Miloš Jiránek, Václav Jirásek, Jiří John, Bohumil Kafka, Jaroslav Kapec, Valerián Karoušek, Sabina Knetlová, Viktor Kolář, Stanislav Kolíbal, Bohdan Kopecký, Jaroslav Kotas, Pravoslav Kotík, Karel Kotrba, Jaroslav Král, František Krasl, Rudolf Kremlička, Jaroslav Krepčík, Helmut Krommer, Josef Kubíček, Bohumil Kubišta, Jan Lauda, Jindřich Lenhart, Karel Lenhart, Josef Liesler, Stanislav Lolek, Viktor Mácha, Josef Mařatka, Bohumír Matal, Constantin Meunier, Raimund Mosler, Josef Multrus, Jiří Načeradský, Filip Nádvorník, František Nedvěd, Josef Odráška, Antonín Pelc, František Podešva, Karel Pokorný, Miloš Polášek, Roman Polášek, Václav Rabas, Bohuslav Reynek, Michael Rittstein, Karel Říhovský, Helena Salichová, Vojtěch Sedláček, Zbyněk Sedlecký, Otakar Schindler, Jaromír Schoř, Vladimír Silovský, Martin Sladký, Antonín Slavíček, Jan Smetana, Karel Souček, Vojtěch Sucharda, Petr Szyroki, Ladislav Šaloun, Adriena Šimotová, Pavel Šmíd, Václav Špála, Jindřich Štreit, Max Švabinský, Josef Treuchel, Drahomír Tůma, Franta Úprka, Joža Úprka, Jan Václavík, Jitka a Květa Válovy, Jindřich Wielgus, Vilém Wünsche, Adolf Zábranský, Alois Zapletal, Miloš Zet, Ladislav Zívr, Jan Zrzavý.

foto: Roman Polášek

foto: Roman Polášek

foto: Roman Polášek

foto: Roman Polášek

foto: Roman Polášek

foto: Roman Polášek

foto: Roman Polášek

foto: Roman Polášek

Archiv aktualit