V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

23. 1. – 24. 3. 2019

PRODLOUŽENO DO 30. 4. 2019

Vernisáž se uskuteční 22. 1. 2019 v 17 hodin

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravuje výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média. Na výstavě v GVUO  jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze.
Yvona Ferencová

Koncepce, výběr a uspořádání výstavy: Richard Adam, Yvona Ferencová

Texty: Yvona Ferencová
Grafický design: Robert V. Novák & Zuzana Burgrová

Prohlídky s kurátory se uskuteční 26. 2. a 19. 3. v 16.30h

Záštitu nad výstavou převzal Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR, Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, a Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Ostrava

Edukační programy pro školy a tvůrčí dílny pro veřejnost

Doporučujeme objednávat programy s časovým předstihem zejména v případě, kdy vyžadujete konkrétní datum.
Objednávka je závazná, musí obsahovat datum a hodinu, název programu, ročník, počet žáků ve skupině, vaše jméno, název školy, telefonické spojení a e-mailovou adresu.
Pokud se vám nepodaří spojit se s námi telefonicky, pracujeme právě s dětmi a rádi vám zavoláme zpět, jakmile to bude možné.
Programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 min., po dohodě 90 – 120 min.

Rezervace programu předem je nutná

Jana Sedláková                       Hedvika Dalecká

T: +420 734 437 181                T: +420 731 691 561

E: sedlakova@gvuo.cz            E: dalecka@gvuo.cz

         

André Butzer, Cola-Tod N, 2007, olej, plátno, 230 x 190 cm

Archiv aktualit