Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Dřevní doba

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Vás zve na zahájení výstavy

Dřevní doba
28. 1. – 20. 3. 2016
ALTERNATIVA
Komenského 10
Jihlava

vernisáž 28. 1. 2016 v 18 hod

Pavel Matyska rozvíjí svůj aktuální cyklus maleb dřevitých struktur. Tematizuje malířskou iluzivnost, a to i několika formálními proměnami výtvarného média. Celá instalace se odehrává ve významové linii plocha – objekt – environment. Divák je konfrontován s klasickým obrazem, s iluzí, kterou je navyklý přijímat. Poté je tato šalba umocňována (relativizována) i trojrozměrným tvarem a funkcí, načež vstupuje do posledního sálu, kde tematizovaná iluze netvoří již tradiční obraz, ani objekt, ale přímo celé prostředí, jehož je divák součástí. Ve všech částech je patrný autorův intuitivní nadhled a humor, s nímž téma zpracovává, což mu umožňuje dotknout se podstatného svérázně a působivě. Expozice je řešena kontextuálně, ale je přirozeně silným malířským zážitkem i bez čtení mezi řádky (mezi prkny).

matyska_drevni_doba_pozv

Archiv aktualit