Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

ECCE HOMO

19. 10. – 9. 12. 2018

VERNISÁŽ: 18. 10. 2018 od 17:30

otevřeno denně mimo pondělí 11-17 hodin

Galerie Gotické dvojče, Jezuitská 241/12a, Litoměřice

Jméno Jiřího Brodského je spojeno především s obnovou a záchranou unikátních uměleckých děl starého i moderního umění. V oblasti restaurování patří Jiří Brodský k nejuznávanějším autoritám. Méně známá je jeho volná tvorba, zahrnující široké spektrum uměleckých přístupů, tj. malbu, kresbu a objekty ve škále mezi figurací a minimalistickou abstrakcí. Nejsilnějším inspirační zdrojem pro jeho volnou tvorbu je umění starých mistrů, z jejichž námětů i projevu často čerpá. Využívá různé umělecké postupy, například výrazné kontrasty širšího spektra lazur a sytějších tónů v mnohovrstevných kombinacích. V jeho dílech se projevuje i hluboký vztah k přírodě. k přírodním materiálům, zejména ke dřenu a kameni, ze kterých vytváří struktury a konfigurace situované do imaginárního prostoru.

Archiv aktualit