Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Eduard Ovčáček / Grafika je dar II.

20. 1. – 20. 3. 2016 (vernisáž 19. ledna 2016 v 17 hodin)
Dům umění – Kabinet grafiky

ovc-1-1
Eduard Ovčáček / Grafika je dar II.

V této druhé výstavě, která prezentuje loňský velkorysý dar profesora Eduarda Ovčáčka do fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě, je prezentován konvolut digitálních tisků z roku 2014 s názvem Labyrinty & Partitury. Jedná se o cyklus grafických listů, pro něž se leitmotivem stala hudba a oblast techniky.
První případ zastupují partitury, druhý skrumáže elektrických obvodů. Tyto dva na první pohled neslučitelné
světy existují v jednotlivých grafických listech odděleně. Autor
však zhotovil i takové tisky, v nichž se hudba a technika
navzájem prolínají a mnohdy vytvářejí pro diváka až překvapivou symbiózu. Na jedné ploše tak v jeden okamžik můžeme
vnímat oblast emocí i racia. Jejich vzájemná interakce,
která je umocněná záměrně zvolenou kontrastní barevností černé a bílé barvy, se odvíjí na bázi znatelného pnutí, ale i zcela nečekané hravosti, jež podněcuje fantazii vnímavého diváka.

Gabriela Pelikánová/kurátorka

Archiv aktualit