Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Eliška Jakubíčková 2016, kostel sv. Vavřince v Klatovech, 23. 4. – 19. 6. 2016

 

Eliška Jakubíčková, Job, 2015

Eliška Jakubíčková, Job, 2015

Eliška Jakubíčková na svých plátnech tlumočí realitu prizmatemexistenciálního cítění. Zachytává její unikavost, tvaruje její bezmeznou šíři, dává formu a objem entitám, se kterými si tyto veličiny obvykle nespojujeme (strachu, bolesti, radosti, blízkosti…) a možnost zakoušet téměř fyzicky jejich tíhu či lehkost. Je mistrem kaligrafického expresivního gesta, které přesvědčivě zvládá i na velkém formátu. Její gestické formulace vycházejí z předem promyšleného a prožitého významu a tak je její výraz daleký bezobsažnosti pouhého malířského gesta. Pro kostel sv. Vavřince v Klatovech připravila cyklus monumentálních expresivních maleb. Jedním z témat je také postava biblického Joba.

Archiv aktualit