Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Fernández de Córdova & Roda – Casas

Fernández de Córdova & Roda – Casas

6. 4. – 5. 6. 2016  / Dům umění

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Výstava je ukázkou naší práce za posledních 36 let. Týká se samostatně stojících domů ve městě Santa Cruz de la Sierra v Bolívii. Téma bylo zvoleno právě proto, že tento typ budov je nejméně zasažen ekonomickými spekulacemi. Výstava nemá za cíl předvést značkovou architekturu, nevztahuje se ke konkrétnímu stylu. Je čistě připomínkou architektonických zkušeností v čase.
Záměrem expozice je, aby si návštěvník mohl uvědomit, jak se postupuje při hledání „zodpovědné nabídky“. Jak se vyvíjejí různé návrhy, které respektují funkci, tvar, prostor, materiál, stavební systémy a další aspekty. Naše práce odráží náš postoj k architektuře, nevěříme totiž v absolutní pravdy a návody, ale v neustálé hledání a experimentování i za cenu, že se dopustíme chyb.
Fernández de Córdova

The exhibition is a sample of our work on individual detached houses realized over a period of 36 years in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. I chose this topic because according to our experience, this building type is the least contaminated by economic speculation.
The exhibit is not intended as an example of brand architecture, nor does it relate to any particular style, it’s simply the wake of our experience in time.
It is our intention that the visitor on the tour of the exhibition can see that in the quest to find “responsible proposal,“ we have experimented with different proposals relating to function, form, space, materials, building systems, etc… Our work reflects our position on architecture, we do not believe in absolute truths or recipes, but rather in a permanent search and experimentation, even at the risk of making mistakes.

Fernández de Córdova

Výstava se koná v rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2016.

Přednáška k výstavě se uskuteční 5. dubna v časovém rozmezí 15–17 hodin.

Animační program:
Bližší informace a rezervace předem: Jana Sedláková: 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz, Marcela Pelikánová: 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz

 

Archiv aktualit