Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Festival muzei Slovenska

Festival muzei Slovenska

Návratka def

 

dovoľujeme si Vás pozvať na Festival múzeí 2017.

Potvrďte nám prosím svoju účasť na priloženej návratke.

Tešíme sa na stretnutie u nás v Liptovskom Mikuláši.

S pozdravom

                                   doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.

                                             riaditeľka SMOPaJ

 

Archiv aktualit