Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

František Kolář a Michal Zezula:Náměstí a ulice měst moravsko-slezského pomezí z pohledu archeologie

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Přednáška bude věnována archeologickým výzkumů ulic a veřejných prostranství, které přinášejí mnohdy překvapivé informace o infrastruktuře středověkého a novověkého města.

kdy: 18.11.v 16:30

kde: Knihovna GVUO

Archiv aktualit