Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Sankturinovský dům

Zřizovatel

Město Kutná Hora

Ředitel

Mgr. Aleš Rezler
telefon:+420 724 703 008
e-mail: reditel@gfj.cz

Adresa

GALERIE FELIXE JENEWEINA
Palackého nám. 377
284 01 Kutná Hora
telefon: 327 518 347
e-mail: gfj@gfj.cz
www.gfj.cz

Sankturinovský dům Sankturinovský dům

Palackého náměstí 377

284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 512 347

Krátkodobé výstavy

Stálá expozice

Otevírací doba
Po – Ne 9 –12 / 12,30 – 17 hod.
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA (v době výstavy)

O galerii

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory byla zřízena v lednu 2003 jako muzeum výtvarného umění, příspěvková organizace města, jejímž hlavním účelem je správa Jeneweinova sbírkového fondu a nových sbírek, pořádání výstav výtvarného umění, podpora současného výtvarného umění a vyvíjení výchovně vzdělávací a dokumentační činnosti.

Historie galerie

1910 / První pokus o vybudování lidové galerie předcházející vzniku Galerie Felixe Jeneweina byl učiněn již na počátku století přičiněním kutnohorského učitelstva v roce 1910 v Rytířském sále kutnohorského Vlašského dvora.

1950 / Až teprve roku 1950 byla v sedmi sálech 1.patra bývalého školského křídla Vlašského dvora zřízena Jeneweinova galerie (pův. název) Městským národním výborem v Kutné Hoře pod záštitou Národní galerie v Praze za účasti a podpory ministerstva školství, věd a umění, KNV Praha, ONV Kutná Hora, Spolku rodáků a přátel Kutné Hory v Praze a Archeologického sboru Vocel. Galerie měla kromě postranních arkád a depozitáře sedm výstavních sálů: I.Staré umění, II.- III. Jeneweinovo dílo, IV.Jeneweinova pamětní síň, V.Kutnohorské motivy, VI. Současná grafika, VII. Současné umění.

1989 / Plán výstav pořádaných po r. 1989 v Galerii Felixe Jeneweina byl sestavován oddělením školství a kultury MÚ Kutná Hora ve spolupráci s kulturní komisí MÚ, tato komise suplovala funkci odborného pracovníka galerie.

1996 / Současné podmínky, kriteria depozitárního režimu, potřeba aktualizace cílů galerie, si vyžádaly změny v celkovém systému činnosti galerie a  fundovanější přístup k řízení galerie i ke správě sbírkového fondu. Vedle toho také nezbytnost akcentace společenské funkce galerie vedly k novému pojetí koncepčně vedené galerie. Byla určena výstavní koncepce pro výstavní prostory ve Vlašském dvoře a v Sankturinovském domě. Galerie byla formálně začleněna do struktury Městského úřadu jako samostatný odbor úřadu.

2003 / Zřízení samostatné příspěvkové organizace Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory. Vytvoření legislativy, ve zřizovací listině zakotveno směřování sbírkotvorné koncepce a zaměření výstavní činnosti.

2023 / Vytvoření střednědobé koncepce sbírkotvorné činnosti 2023 – 2025.

Sbírky

Felix Jenewein (1857 – 1905) významný kutnohorský rodák, studoval malířství v Praze v letech 1873 – 1879 na pražské akademii u Jana Swertse, v letech 1879 – 1880 u profesora Josefa Trenkwalda ve Vídni. Jenewein, malíř figurálních historických a náboženských výjevů, příslušník, tzv. generace Národního divadla, navazoval svou vypjatou náboženskou malbou na příklad prerafaelistů a nazarénů.

V roce 1941 paní Marie Jeneweinová, vdova po Jeneweinovi, odkázala Jeneweinovu uměleckou pozůstalost městu Kutné Hoře. Jí vděčí Kutná Hora za to, že se vedle Národní galerie v Praze stala vlastníkem velice kvalitního souboru téměř 200 Jeneweinových prací obsahujícího ranné kresby, ale i studie, včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy tvorby, tj. kolem roku 1900. Patří mezi ně například studie k Dopoledni Velkého pátku (1894), část cyklu Jidáš Iškariotský (1897), a část cyklu Mor (1900), studie ke Stěhování Židů (1904), kresby pro nástěnné malby v kostele U sv.rodiny ve Vídni-Ottakringu a mnoho dalších. Hlavní a nejvýznamnější částí uměleckých sbírek města je právě Jeneweinova sbírka, jež svým charakterem představuje z umělecko-historického pohledu velmi cenný soubor. Z hlediska početnosti předčí dokonce i reprezentativní celek Jeneweinových prací Národní galerie v Praze.

Archiv aktualit