Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění byla založena v roce 1953 jako krajská galerie s dočasným sídlem na zámku v Rychnově nad Kněžnou, v roce 1963 byla přemístěna do barokních prostor biskupské rezidence v Hradci Králové. V roce 1990 byla pro potřeby galerie uvolněna secesní budova bývalého Záložního úvěrového ústavu (arch. O. Polívka, sochařská výzdoba portálu L. Šaloun), kde instituce dnes sídlí. Galerie navazuje na dlouholetou tradici, vzniklou v roce 1901 založením fondu na výstavbu galerie, dále darem 100 obrazů městu Hradci Králové od biskupa ThDr. Doubravy v roce 1919 a zřízením městské obrazárny ve staré radnici v roce 1936, která tehdy nahradila nerealizovanou městskou galerii, projektovanou v letech 1931–1933 architektem Josefem Gočárem.

Zřizovatel

Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové

Královéhradecký kraj

Ředitel

MgA. František Zachoval
e-mail: reditel@galeriehk.cz

Adresa

Galerie moderního umění
Velké nám. 139-140
500 03 Hradec Králové
telefon: 495 512 538
e-mail: info@galeriehk.cz
www.galeriehk.cz

Krátkodobé výstavy
Stálá expozice

Minulé století – dvacet osobností
Posledních padesát let

Otevírací doba
pondělí zavřeno
úterý                     10:00-18:00
středa                   10:00-18:00
čtvrtek                  12:00-20:00
pátek                    10:00-18:00
sobota                  10:00-18:00
neděle                  10:00-18:00

Sbírky

Fondy galerie jsou velmi bohaté a obsahují průřez českým uměním 20. století. Zastoupeni jsou všichni významní představitelé naší výtvarné kultury, jejichž tvorba je spjata s utvářením moderního a současného českého výtvarného umění, počínaje secesí (J. Preisler) a členy skupiny Osma (B. Kubišta, E. Filla atd.). Rozsáhlou kolekci tvoří imaginativní umění mezi dvěma světovými valkami (Toyen, J. Štyrský, J. Šíma, A. Wachsman, F. Muzika, Z. Rykr aj.), dále Skupina 42 (L. Zívr, K. Lhoták, F. Gross, F. Hudeček, J. Kotík atd.), Skupina RA (V. Tikal), z poválečné tvorby jsou velmi silně zastoupeny tendence 60. let – abstrakce a informel (M. Medek, R. Piesen, V. Boudník, J. Balcar atd.) a díla současných umělců.

Sbírka střední a východní Evropy založená roku 2019 sleduje díla umělců ze střední a východní Evropy vzniklá po roce 2000, která jsou hodná označení chef-d’œuvre. Byla založena za účelem poznávání vzájemných vazeb a spojujících článků u děl umělců a umělkyň pocházejících ze států V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko) a dále také autorů a autorek z Albánie, Chorvatska, Srbska, Severní Makedonie, Bulharska, Rumunska, Moldavské republiky, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a Estonska.

Sbírka pohyblivého obrazu vznikla rovněž v roce 2019 jako reakce na absenci ucelené sbírky děl tohoto druhu vizuálního umění v České republice. Sbírka reflektuje vývoj tohoto druhu vizuální tvorby od experimentálních tendencí 60. let 20. století do současnosti.

V roce 2021 GMU získala Sbírku Karla Tutsche. Kolekce čítající více než 800 děl je výlučným dokumentem sběratelství od 80. let minulého století a obsahuje zásadní díla českého umění z období mezi modernou a postmodernou od významných autorů jako je Jiří Načeradský, Jiří Sopko, Antonín Střížek, Naděžda Plíšková nebo Alena Kučerová. 

Sochař Vladimír Preclík v roce 2008 věnoval Královéhradeckému kraji kolekci 54 děl. Soubor sestavil jako retrospektivní přehled své tvorby od přelomu 50. a 60. let 20. století až po závěrečné období. Z děl sbírky je sestavena stálá expozice ve výstavním prostoru nazvaném Galerie Vladimíra Preclíka v prvním patře GMU.

Soubor sochařských děl Příběh utrpení a nadějí člověka se nachází na loukách u Stanovic a Žirče, nedaleko Kuksu. V roce 2004 se záměru na vytvoření novodobé křížové cesty ujal prof. Vladimír Preclík, který ke spolupráci přizval další české sochaře, aby společně vytvořili soubor 15 „zastavení“ Příběhu utrpení a nadějí člověka. 

Archiv aktualit