Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Galerie umění Karlovy Vary

 

galerie-umeni-karlovy-vary_3

Galerie umění vznikla 1. ledna 1953. Od počátku byla umístěna v bývalé vzorkovně Živnostenského spolku a Živnostenské obchodní komory (postavena včetně výstavní síně v letech 1911–1912), kde sídlí i dnes. Pobočka karlovarské galerie byla zřízena v roce 1966 v raně barokním letohrádku vévodů lauenburských (A. Leuthner) v Ostrově nad Ohří.

Zřizovatel

Karlovarský kraj

Ředitel

Mgr. Jan Samec
telefon: 354 224 114
e-mail: samec@galeriekvary.cz

Adresa

Galerie umění
Goethova stezka 6
360 01 Karlovy Vary
telefon: 353 224 387
e-mail: info@galeriekvary.cz
www.galeriekvary.cz

Objekty Galerie umění

Galerie umění

Goethova stezka 6
360 01 Karlovy Vary
telefon: 353 224387


Stálá expozice

České umění 20. století

Otevírací doba
denně kromě pondělí
10 – 17 hodin

 

Pobočka GU
Letohrádek Ostrov

Zámecký park
363 01 Ostrov
telefon: 353 842 883, 737 072 522
email: letohradek@galeriekvary.cz
www.letohradekostrov.cz

otvírací doba – květen – září, denně mimo pondělí 10 – 17

 

Interaktivní galerie
Becherova vila

Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary
tel. 354 224 111, 606 928 844
email: info@becherovavila.cz
www.becherovavila.cz

otvírací doba denně mimo pondělí 10 – 17

Sbírky

Sbírka českého umění 20. století je předznamenána náladovými, symbolistními a realistickými díly J. Schikanedra, J. Preislera a A. Slavíčka – díly z přelomu století, z počátků vzniku moderního výtvarného umění. Proměnlivou a významnou podobu uměleckých snah v 1. polovině 20. století, orientovanou na moderní výtvarné směry – expresionismus, fauvismus, kubismus a surrealismus – reprezentují díla J. Čapka, B. Kubišty, V. Špály, A. Procházky, P. Kotíka, E. Filly, F. Muziky, J. Štyrského, Toyen, F. Janouška aj. Kvalitně je zastoupena také tvorba autorů válečného období, zabývající se člověkem, městem a civilizací. K velmi významnému celku galerijních sbírek patří díla J. Istlera, V. Boštíka, M. Medka, J. Johna, vzniklá v 60. letech a vypovídající prostřednictvím geometrických, informálních, fantazijních či novofigurálních postupů o problémech života člověka. Stálou expozici českého umění uzavírá kolekce tvorby soudobých autorů, prezentující rozmanitý současný umělecký projev (J. a K. Válovy, K. Malich, A. Šimotová, V. Novák, P. Pavlík, P. Nikl, J. Róna aj.).

Archiv aktualit