Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

GALERIE VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE – PANDEMIE JAKO PŘÍLEŽITOST K INVENCI

Jednodenní konference na téma: GALERIE VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE – PANDEMIE JAKO PŘÍLEŽITOST K INVENCI, která proběhne v pátek 4. března v Galerii hlavního města Prahy.

Konference bude zahájena v 9.30 v koncertním sále Domu U Kamenného zvonu a bude živě streamována pro širokou veřejnost. 

Na konferenci budou hledány odpovědi (nejen) na následující otázky:

→ jaké nové metody a přístupy založené na digitálních technologiích vznikly během pandemie, které z nich jsou nosné a udržitelné do budoucna, a které se naopak vyčerpaly?

→ jak s udržitelnými formami založenými na těchto technologiích nadále pracovat, aby měly smysl, význam a přinášely přidanou hodnotu pro muzea umění, galerie a návštěvníka?

PROGRAM KONFERENCE:

 • V první části konference představí Ing. Marek Prokůpek, PhD. svůj výzkum na téma: Profesionální umění a Covid-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace. Následovat bude výzkum Ing. Lucie Kropáčové, týkající se tématu Rozšíření digitálních technologií v galerijní a muzejní prezentaci výtvarného umění jako reakce na pandemii Covid-19.
 • V druhé části vystoupí čtyři zástupci výstavních institucí, kteří se podělí o své zkušenosti a poznatky z praxe během pandemie:
  • Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický – NGP
  • Mgr. Miroslav Kindl, PhD. – MUO
  • Mgr. Marek Pokorný – Plato Ostrava
  • Mgr. Michaela Vrchotová – GHMP (oddělení komunikace, programů a ediční činnost)
  • Mgr. Veronika Stojanovová – GHMP (edukační oddělení)
  • Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. – SNG
 • Ve třetí části vystoupí garantka online edukačního projektu Bez Názvu. Nedatováno., Doc. Petra Šobáňová, Ph.D., a Mgr. Lukáš Pilka jakožto spoluiniciátor projektu Otevřené sbírky.
 • Konference bude zakončena panelovou diskuzí.
 • Součástí konference budou prezentace partnerů akce:
  • PanoPro
  • Brainz Studios
  • More is More
  • Tour Stories

Konference je realizována ve spolupráci s Katedrou arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ke konferenci je zpracováván online sborník.

Další informace včetně časového plánu akce budou upřesněny. 

Archiv aktualit