V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Galerie výtvarného umění v Chebu

Galerie výtvarného umění v Chebu

Státní galerie výtvarného umění byla založena v roce 1962 původně jako zařízení zaměřené především na výstavní činnost. Od poloviny 60. let začala vytvářet vlastní sbírky a na přelomu 60. a 70. let již byla specializovaným muzeem výtvarného umění. Vedle prezentace vlastních sbírek v stálých expozicích pořádá galerie výstavy starého a současného umění. V rámci mezinárodního kulturního festivalu Uprostřed Evropy – Mitte Europa se podílí na poznávání výtvarného umění národnostních menšin na území Čech (výstavy W. Hablik, O. H. Hajek, Deviace kubismu v Čechách, A. Justitz, G. Kars aj.).

galerie_cheb_hlavni_budova_wZřizovatel

Karlovarský kraj

Ředitel

Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.
telefon: 354 422 721

Adresa

Galerie výtvarného umění

Nám. krále Jiřího z Poděbrad 16
350 46 Cheb
telefon: 354 422 450, 354 422 721
fax: 354 422 163
e-mail: info@gavu.cz
www.gavu.cz

Galerie výtvarného umění v Chebu
je členem ICOM

Objekty Galerie výtvarného umění
RADNIČNÍ PALÁC
Nám. krále Jiřího z Poděbrad 16
350 46 Cheb
telefon: 354 422 450, 354 422 721

Krátkodobé výstavy
Stálá expozice

České umění 20. století

Otevírací doba
denně
9-12 a 12,30-17 hodin

KOSTEL SV. KLÁRY
Františkánské nám.
350 46 Cheb
telefon: 354 422 336

Stálé expozice
Gotické sochařství Chebska
Malířství a umělecké řemeslo
XVII. a XVIII. století

Otevírací doba
denně kromě pondělí a úterý
9-12 a 12,30-17 hodin

Sbírky

Sbírka gotického sochařství na Chebsku je unikátním souborem téměř padesáti uměleckých děl, většinou polychromovaných dřevořezeb, z časového rozmezí 1350–1550 z území bývalého historického Chebska.

Sbírku starého umění tvoří konvolut maleb středoevropských a holandských mistrů 17. a 18. století, doplněný menším souborem prací z oblasti uměleckého truhlářství – chebských reliéfních intarzií.

Sbírka českého moderního umění zahrnuje malbu, plastiku, kresbu a grafiku. Na reprezentativních dílech předních českých výtvarných umělců je dokumentován vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po současnost.

Archiv aktualit