Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

havlickuv-brod_w2

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zaujímá specifické místo v síti českých galerií, neboť se jako jediná v republice specializuje na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918.

Zřizovatel

Kraj Vysočina

Adresa

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Havlíčkovo nám. 18, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO 135 821 43
Tel./Fax: +420 569 427 035
E-mail: galerie@galeriehb.cz
Webové stránky: www.galeriehb.cz

Otevírací doba úterý – neděle 9 – 12 a 13 – 17 hodin
Vstupné: 30,- Kč / zlevněné 15,- Kč, výstava 20,- Kč / zlevněné 10,- Kč
každou neděli a první středu v měsíci je vstup zdarma

Telefon pokladna : +420 569 427 035, +420 604 907 936

SPOLEČNÁ VSTUPENKA muzeí a galerií zřizovaných krajem
Bezbariérový přístup do výstavních prostor 1. a 2. nadzemního podlaží

Kontakty:

Mgr. Hana Nováková, ředitelka
E-mail: novakova@galeriehb.cz
Tel.: +420 569 427 035
Mobil: +420 603 257 756
Mgr. Aleš Veselý, zástupce ředitelky, historik umění, knihovník
E-mail: vesely@galeriehb.cz
Tel.: +420 569 427 035
Mobil : +420 734 124 811

Mgr. Daniela Růžičková, historička umění
E-mail: ruzickova@galeriehb.cz
Tel.: +420 569 427 035
Mobil: +420 777 568 635

Mgr. Jiřina Kopicová, pedagog volného času
Email : kopicova@galeriehb.cz

Tel.: +420 569 427 035
Mobil :  +420 739 329 160

Dana Machovcová, správkyně depozitáře, výtvarnice,  konzervátorka
E-mail: machovcova@galeriehb.cz
Tel.: +420 569 427 035
Mobil: +420 733 601 056

Miloslava Petrová, ekonomka
E-mail: petrova@galeriehb.cz
Tel.: +420 569 427 035
Mobil : +420 737 335 079

 

 

Vznikla v roce 1965 jako samostatné oddělení při Okresním muzeu v Havlíčkově Brodě. Svou činností navázala na tradici výstavní činnosti v Síni knižní kultury při Východočeském nakladatelství v Havlíčkově Brodě a na výtvarné soutěže pořádané každoročně u příležitosti Celostátních festivalů humoru a satiry Haškova Lipnice. Její sbírkové soubory, které čítají více než 8000 uměleckých děl, dnes představují ucelený pohled na výtvarnou kulturu české knihy a grafiky a jsou zde zastoupeni přední čeští umělci.

Vedle prezentace vlastních sbírek ve stálé expozici  a na různých příležitostných výstavách se havlíčkobrodská galerie věnuje i další výstavní činnosti.

Od  roku 1999 sídlí v nově rekonstruovaném měšťanském domě ze 14.století na Havlíčkově náměstí, kde se dochovala řada zajímavých gotických a renesančních architektonických prvků. Je zde stálá expozice nazvaná „České výtvarné umění 20.  a 21.století“. Nedílnou součástí stálé expozice je částečné osazení zrestaurovaného tzv. Uhrovského oltáře se sousoším Kalvárie od Ignáce Rohrbacha vzniklého kolem roku 1730.

Sbírky

Galerie má 5 podsbírek. Podsbírka „Ilustrace“ obsahuje především díla českých a slovenských ilustrátorů od roku 1900 až po současnost.

Podsbírka představuje ucelený pohled na vývoj moderní české ilustrační tvorby a zároveň pohled na výtvarnou kulturu české knihy. Najdete zde tvorbu mnoha našich významných ilustrátorů jako jsou: J, Šerých, C. Bouda, J. Trnka, A. Born, Z. Seydl, K. Teissig, J. Kovařík, K. Franta, E. Čechová, M. Tichá, E. Šedivá, L. Dvořáková, K.Svolinský, J.John a další. Výjimku představuje několik málo autorů, jejichž dílo je již uzavřené a prozatím nedosažitelné. Zastoupeny jsou ilustracemi provedené různými technikami: koláž, tempera, akvarel, kvaš, perokresba, dřevoryt a různé kombinované techniky, realizované na rozmanitých materiálech: lepenka, různé druhy papírů ale také hedvábí.

Podsbírka „Grafika“ představuje průřez českou grafikou vzniklou po roce 1900 až po současnost. Zastoupena je zde tvorba většiny významných českých grafiků, jako jsou např.: T. Bím, V. Boudník, F. Gross, J. John, K.Malich, K.Nepraš, K.Pacovská, Z.Sklenář, E.Tomanová. Dále regionální autoři nebo autoři mající vztah k regionu jako J.Panuška, B. Reynek, P.Sukdolák, J.Šerých, a mnoho dalších. Je zde i několik děl zahraničních autorů: S. Billeter /Švýcarsko/ a J. Zhoufa /USA/, kteří rovněž mají vztah k našemu regionu. V podsbírce „Grafika“ se nachází převážně volné grafické listy nebo jejich soubory a bibliofilie provedené různými grafickými technikami: suchá jehla, lept, akvatinta, monotyp atd.

Archiv aktualit