Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

gvu_hodonin_w2

Galerie výtvarného umění v Hodoníně jako samostatná instituce vznikla v roce 1960. Navázala na tradice a převzala budovu i sbírky po Sdružení výtvarných umělců moravských, které působilo v letech 1907 – 1959. Sídlo galerie je architektonicky zajímavou stavbou projektovanou Antonínem Blažkem, který navrhl tuto budovu v duchu jejího poslání jako moderní spolkovou a výstavní prostoru. Slavnostně otevřena byla v roce 1913. Architektu se podařilo nenásilně sloučit racionalismus počínající moderny s ohlasy secese a folklorními prvky typickými pro zdejší region, z nichž dominantní je vstupní malované žudro. Architekturu ozvláštňuje vnější a vnitřní ornamentální výzdoba, jejímž autorem je Jano Köhler. Po zásluze je budova Domu umělců zapsána na seznamu kulturních památek České republiky.

 

Zřizovatel

Jihomoravský kraj

Ředitel

Mgr. Josef Fantura
telefon: 518 351 701

Adresa

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Uprkova 2
695 01 Hodonín
telefon: 518 351 051
fax: 518 351 701
e-mail: info@gvuhodonin.cz
http://gvuhodonin.cz


Stálá expozice

Sdružení výtvarných umělců moravských (1907-1959)

Výtvarné umění regionu jihovýchodní Moravy od 60. let 20. století po současnost
Otevírací doba
denně kromě pondělí
úterý až pátek 9-17 hodin
sobota a neděle 13-17 hodin

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Sbírky

Hodonínská galerie spravuje sbírky českého výtvarného umění 1. poloviny 20. století se zaměřením na malířská a sochařská díla zakladatelské generace Sdružení výtvarných umělců moravských (Joža Uprka, Alois Kalvoda, Alfons Mucha, Stanislav Lolek). Součástí sbírek je umělecký odkaz Jakuba Obrovského a Franty Úprky. České umění 2. poloviny 20. století sbírá galerie s důrazem na dokumentaci vývoje výtvarného dění v regionu jihovýchodní Moravy. Galerie se také věnuje moderní české fotografii a grafice. Vzhledem ke své příhraniční poloze prezentuje a sbírá slovenské výtvarné umění.

Archiv aktualit