Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění byla založena v roce 1952 jako krajská galerie, navazující na tradice spolku Dům umění, jehož budova z roku 1926, kde dnes galerie sídlí, je vynikající památkou funkcionalistické architektury.

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj

Ředitel

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
telefon: 596 115 425

Adresa

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Poděbradova 1291/12
702 00 Ostrava
telefon: 596 112 566
fax: 596 126 445
e-mail: info@gvuo.cz
www.gvuo.cz

Objekt Galerie výtvarného umění

Dům umění

Jurečkova 9
702 00 Ostrava
telefon: 596 112 566

Krátkodobé výstavy
Stálá expozice

České umění 1. poloviny
20. století ze sbírek GVUO
Evropské moderní umění ze sbírek GVUO

Otevírací doba
denně kromě pondělí
10-18 hodin

Zrzavý Jan, Ostravské haldy II, 1933, olej, plátno, 66 x 100 cm, GVU v Ostravě

Sbírky

Sbírka starého umění představuje solitérní díla hlavních uměleckých center od 15. do konce 18. století s převahou malby italské a několika vynikajícími díly rudolfinského manýrismu.

Základem sbírky českého umění 19. století byl dar 120 děl (především kreseb a grafiky) z majetku ostravského stavitele Františka Jurečka, který stál i u zrodu myšlenky výstavby Domu umění v Ostravě. Sbírka byla postupně doplňována a dnes je jednou z největších v naší republice. Sporadicky je provázena i sochařskými pracemi.

Sbírka českého umění 20. století zahrnuje díla význačných osobností českého moderního umění od zakladatelských generací po současnost. Někteří umělci jsou zastoupeni i početnějšími soubory prací (např. M. Jiránek, A. Procházka, V. Špála, J. Zrzavý, E. Filla, E. Ovčáček). Obrazovou kolekci doplňuje přehled vývoje českého moderního sochařství a rozsáhlá kolekce kreseb a grafiky.

Sbírka výtvarného umění regionu Ostravska zahrnuje díla osobností spjatých životem či tvorbou se severní Moravou od 1. desetiletí našeho století do současnosti. Obsahuje např. významné kolekce F. Duši, H. Salichové, V. Kristina, A. Handzela, B. Dvorského, J. Kapce, E. Ovčáčka, A. Kroči a dalších.

Vedle jednotlivých sbírek české malby vlastní galerie také soubory prací jiných národních škol. Španělským malířům Pařížské školy dominuje soubor děl O. Domíngueze. Sbírka ruského realistického malířství obsahuje výjimečná díla M. V. Něstěrova, V. J. Makovského, I. I. Šiškina, I. J. Repina, F. A. Maljavina, K. A. Korovina a dalších. Rakouskému a německému malířství 1. poloviny 20. století vévodí jedinečná díla – Judita od G. Klimta a Cařihrad od O. Kokoschky. Jsou zde i práce E. Orlika, O. Laskeho, A. Faistauera, A. Egger-Lienze, C. Ungera, E. Kahlera, M. Pechsteina, M. Liebermanna, W. Hablika či A. Koliga.

Uvedené kolekce dotváří početná sbírka kresby a grafiky, zahrnující i relativně uzavřené celky, jež galerie také samostatně vystavuje, např. Stará italská grafika, Holandská a flámská grafika, Litografie H. Daumiera, z českého souboru pak např. kolekce M. Jiránka, M. Švabinského, F. Tichého, regionální celky aj. Pozoruhodný je i soubor slovenské grafiky.

Archiv aktualit