Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Výstavní program na duben

DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

Galerie výtvarného umění v Ostravě prezentuje výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média. Na výstavě v GVUO  jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny o tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrická a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze.

ZISKY 2018 GVUO: (KON)TEXTY Jána Mančušky 

Výstava (KON)TEXTY Jána Mančušky představuje poprvé v Ostravě dílo jednoho z nejvýznamnějších českých současných umělců.

Kurátorský záměr představit na výstavě pouze a jenom dvě zakoupená díla Veden zdmi otočil jsem se do rohu a Žena středního věku je motivován vědomím náročnosti procesu jejich pochopení, ale i tím, že velkorysost a čistota instalační prezentace ve výstavním prostoru může napomoct jejich adekvátnímu prožitku.

Ponořením se do Mančuškových textových struktur je u diváka narušována schematičnost návyků čtení, jako je například obsahová posloupnost, linearita času, předvídatelnost děje, nebo změna aktérů. Textová instalace slouží nejen jako prostý nositel obsahu, ale především jako otevřené pole rozličných mentálních variací.   

Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO / Josef Bolf / V noci, 2014, olej, plátno, 75 x 95 cm, GVUO / dílo vybrala šéfredaktorka a fotografka Bára Alex Kašparová

Archiv aktualit