Umění neprodukuje viditelné. Umění činí viditelným neviditelné.

— Paul Klee

Hana Purkrábková / Karel Pauzer / Bytosti

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 21. 9. 2017 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí Alena Potůčková, ředitelka galerie. V hudebním programu vystoupí violoncellista Mikael Ericsson.

Hanu Purkrábkovou (*1936) a Karla Pauzra (*1936) spojuje životní a umělecké partnerství. Oba se také zasloužili o zásadní inovace v oboru keramiky. Tvárné vlastnosti hlíny, její haptické kvality i možnosti barevného působení podřídili svobodnému vyjádření v oblasti volné tvorby. Navázali tak na pozoruhodné dědictví ztělesněné tvorbou Otto Gutfreunda či Ladislava Zívra. Karel Pauzer a Hana Purkrábková patřili ke spolutvůrcům dynamické kapitoly druhé poloviny šedesátých let a přispěli každý po svém k formování pestré tváře tehdejší výtvarné scény. Objevili se na iniciační Výstavě mladých v roce 1966 v Brně, Eva Petrová je zařadila na stěžejní přehlídku Nová figurace v roce 1969 v Mánesu, kterou se uzavřela slibná epocha českých dějin umění. V době normalizačního bezčasí se museli podobně jako řada jejich souputníků utéci do klauzury ateliéru bez větších možností veřejné prezentace. Karel Pauzer se věnoval především záchraně památek v ohroženém regionu severních Čech, Hana Purkrábková užité tvorbě. Jejich dílo bývá pro prvky nadsázky, jemného humoru, ale i skepse a kruté ironie a sarkasmu, vřazováno do souvislostí tzv. české grotesky, k jejímž dalším protagonistům náležejí například Karel Nepraš, Jiří Načeradský a Jiří Sopko. Genetický kód této významné tendence reflektující absurdity lidského života pochází ze středověké tradice, pozoruhodnou transformací prošel na počátku 20. století například v dílech Josefa Váchala či Františka Kupky. Introvertní osobnost Karla Pauzera se vyjadřuje prostřednictvím podobenství ze světa fauny a flory, otevřenější povaha Hany Purkrábkové shlíží na pošetilosti svých souputníků s humorem a pochopením. Jejich bytosti – zvířecí i ty, v nichž fúzuje bizarní vegetace s hmyzem, či ty lidské, se sdružují do různorodých uskupení. Svědčí o originalitě a svobodné imaginaci obou autorů.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 21. 9. do 26. 11. 2017, úterý – neděle 10.00–17.00.

Autorka výstavy: Alena Potůčková

Výstavu doprovodí katalog s textem Aleny Potůčkové a barevnými reprodukcemi.

Archiv aktualit