V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí

26. 1.— 25. 3.

Společný projekt pedagogů, absolventů a studentů malířských ateliérů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Fakulty
umění Ostravské univerzity v Ostravě reaguje na často přítomné otázky spojené s hranicemi malby v současném postmediálním prostředí. Objevuje se potřeba nové defi nice malby, nalezení jejího pevného místa mezi rozmanitými a prudce se rozvíjejícími novými médii (fi lm, video, nebo digitální fotografi e). Výstava se zabývá právě zkoumáním obrazu a vymezením
jeho prostoru ve slovenských i českých ateliérech uměleckých vysokých škol. Nedílnou součástí výstavního projektu bude také konference se stejnojmenným názvem, která za účasti výtvarných teoretiků z českého i slovenského prostředí vnese nové refl exe a pohledy na výtvarné umění nejen studentům, ale i poučené veřejnosti se zájmem o malbu a současnou výtvarnou scénu. Kurátory výstavy jsou Daniel Balabán, Ivan Csudai a Beata Jablonská.

Vernisáž
25. 1. 2018, 18 hodin

Mezinárodní konference
25.–26.1. 2018,  od 10 hodin

Komentované prohlídky
6. 2. 2018, 17 hodin / Výstavou provede Prof. Daniel Balabán

8.2. 2018, 17 hodin / Výstavou provede Doc. František Kowolowski

Archiv aktualit