Kultura je založena na tom, co se od lidí vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.

— Antoine de Saint-Exupéry

HOFFMEISTEROVA IRONICKÁ KRONIKA DOBY

Na červen až září 2016 připravuje Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Památníkem Terezín výstavu Adolfa Hoffmeistera pod názvem Hoffmeisterova ironická kronika doby.
Výstava představí průřez celou rozsáhlou tvorbou Adolfa Hoffmeistera, která započala ve dvacátých letech minulého století a končí rokem 1973. Nejranější tvorba je charakterizovaná ohlasy kubismu. Následuje krátké malířské období, kdy se, tak jako mnozí další z generace Devětsilu, zhlédl v tvorbě Celníka Rousseaua, v umění tzv. nedělních malířů a zařadil se mezi „netendenční věrozvěsty nového života, chudoby a čistoty srdce“. Ale již v první polovině dvacátých let malba postupně ustupuje kresbě a autor kreslí nejvýznamnější osobnosti na poli literárním, divadelním i výtvarném. Zároveň hodně cestuje a na svých cestách portrétuje a vede rozhovory s čelními představiteli především francouzské, ale i německé a britské inteligence. Své kresby vždy značí monogramem AH plus vročení. Tato značka bude dalších 50 let provázet jeho „ironickou kroniku doby“.
Následující část výstavy je věnovaná spolupráci s V+W, autorovou účastí na výstavě Poesie 32 – krátkému návratu k malířské tvorbě v letech 1930–1932 – a další karikaturní tvorbě. Antifašistická činnost bude prezentována především v Památníku Terezín, kde bude souběžně probíhat výstava s tímto zaměřením. Litoměřická výstava se nevyhne ani poválečnému období studené války, kdy se Hoffmeisterova karikaturní tvorba na krátkou dobu stala „osvobozená a vítězná“.
Tvorba padesátých a šedesátých let ukazuje autora jako ilustrátora vlastních cestopisů a dětských knih. Své kresby často doplňuje koláží a v typografických krajinách tato technika již získává navrch. V dalších letech se autor znovu navrací ke své surrealistické minulosti. Vytváří celou řadu volných koláží a cykly Dobrodružství malého námořníčka a Neštěstí malé Žofie. Dílo první poloviny šedesátých let bude zastoupeno i tvorbou v duchu pop artu a rozsáhlou sérií prací na téma Franz Kafka. Období demokratizace společnosti konce šedesátých let je zastoupeno řadou portrétů postav Pražského jara.
Závěrečné období, kdy byl Adolf Hoffmeister vyřazen z veřejného života, je poznamenáno hlubokou obavou o budoucnost lidstva. Autor v krátkém mezidobí let 1972 a 1973 vytváří několik desítek koláží, pro které jsou společným tématem „přežitky z doby lidí“.
V roce 2016 uplyne 55 let od poslední výstavy Adolfa Hoffmeistera v Litoměřicích, mnohé se změnilo, přesto věříme, že i dnes „Hoffmeisterova ironická kronika doby“ najde své „čtenáře“.

Paralelně s litoměřickou výstavou bude dne 9. 6. 2016 v předsálí kina Malé pevnosti zahájena výstava Adolf Hoffmeister – protiválečná tvorba. Výstava bude rozdělena do tří menších tematických celků.
V první části budou představeny kresby a karikatury z let 1933 až 1939, reagující na nástup nacionálního socialismu v Německu k moci. V této souvislosti byla v roce 1934 ve výstavní síni pražského Mánesu uskutečněna Mezinárodní výstava karikatur a humoru. Některé z Hoffmeisterových kreseb, které byly na této výstavě, jsou součástí i nynější prezentace. Dále budou prezentovány kresby pro časopis Simplicus a politické karikatury reagující na španělskou občanskou válku.
Následná část se zaměří na období emigrace Adolfa Hoffmeistera (1939–1945), kdy po strastiplné cestě přes vězení v Paříži, internační tábory ve Francii a Maroku, až po cestu přes oceán do New Yorku, se na několik let usazuje ve Spojených státech. Tam společně s Antonínem Pelcem uspořádal výstavu antifašistických kreseb v Museum of Modern Art v New Yorku. V Terezíně bude předvedena značná část kreseb právě z této výstavy, které byly do poměrně nedávné minulosti považovány za ztracené.
Poslední okruh výstavy bude věnován opeře Hanse KrásyBrundibár, ke které Adolf Hoffmeister napsal libreto a která měla 26. září 1943 v Terezíně premiéru. Tato událost bude připomenuta několika dobovými dokumenty a řadou Hoffmeisterových karikatur Hanse Krásy.

U příležitosti obou výstavy také pořádající instituce ve spolupráci s dědici díla Adolfa Hoffmeistera připravují vydání obsáhlé monografie, která nese stejný název a jejímž autorem je dnes již nežijící přední český historik umění František Šmejkal.

Archiv aktualit