Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

HOFFMEISTER Adolf-Pražský židovský hřbitov I_R-1208_sml

Archiv aktualit