Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

HRAD LAUF A JEHO ERBOVNÍ SÍŇ / PŘEDNÁŠKA

HRAD LAUF A JEHO ERBOVNÍ SÍŇ / PŘEDNÁŠKA

Úterý 9. února 2016 v 16,30

Knihovna GVUO

Poděbradova 1291/12

702 00 Ostrava

Hrad Lauf a jeho erbovní síň

Cyklus přednášek Mgr. Marka Zágory
září 2015 – červen 2016

Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku VIII.

V roce 1353 uzavřel Karel IV. kupní smlouvu s falckou větví Wittelsbachů a získal území Horní Falce, které rozšířil a v roce 1355 připojil k zemím Koruny české. Na západní hranici tehdejšího území leželo městečko Lauf an der Pegnitz s hradem uprostřed řeky. V letech 1357-1360 nechal císař na jeho místě vystavět nový hrad, jehož nejvýznamnější částí je proslulý erbovní sál, který je jedním z projevů Karlovy státní propagandy. Umístění znaků na hrad Lauf bylo demonstrací územní expanze českého krále a integrity nově připojeného území k zemím Koruny české. Výzdoba sálu je považována za nejvzácnější sbírku české a moravské heraldiky. Sochařská výzdoba hradu klade veliký důraz na svatováclavskou tradici a ideologii. Sochu sv. Václava najdeme nad hlavním vchodem do hradu, v erbovním sálu je pak reliéf se světcovým vyobrazením.

 

Archiv aktualit