Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Radost

Foto: náhled do výstavy, foto Roman Polášek

Čím může být radost? Měla by být synonymem života samého. Stává se ovšem život opravdovou radostí, nebo se utápí spíše v upachtěnosti, obavách a práci? Nemíjíme se s pravou podstatou existence? Bylo vůbec kdy lidstvo jako celek v minulosti šťastné? Neplatí v dějinách spíše pragmatická rovnice, že radost si musíme zasloužit a vybojovat? 

Dnešní svět se točí kolem výkonu a spotřeby. „Prosté“ radosti života, které by měly být jeho vše naplňující podstatou, se dostávají do zvláště schizofrenní situace. Smyslové vnímání světa, rodina, požitky, smích, sexuální touha, či jen třeba tichá chvíle samoty se na jedné straně interpretují jako přízemní a devalvující projevy bytí, jako překážky výkonu, dokonalého zdraví a exponenciálně rostoucí kariéry. Na druhou stranu se prostých projevů radosti zmocňují tržní mechanismy a vytvářejí z nich produkty konzumní spotřeby. Jakoby se vytrácel tichý střed v prožívání „obyčejných“ radostí. Zdají se být banální. 

Výstava cílí právě na prosté lidské radosti. Při přípravě se otevřelo široké pole možných podtémat. Nakonec se výběr intuitivně ustálil na erotické touze, přecházející v milenecký vztah a rodinu, jídlo, pohyb, tanec, koupání a chvíle osobního ticha. Můj kurátorský otisk radosti. 

Zajímalo mě, zdali se z těchto mikrotémat dá sestavit výstava, která bude limitovaná výběrem ze sbírky GVUO. Podotýkám, že sondáž si nekladla ambici pregnantněji a uceleněji charakterizovat „pravdivý“ obraz formálně-obsahového vývoje jednotlivých podtémat v dějinách umění, a to i vzhledem k obsazení různých médií (malba, kresba, grafika, socha). Z jednotlivých oblastí můžou pro diváka vyplynout určité charakteristiky dějinné výtvarné optiky. Vedle sebe tak můžeme zhlédnout například milenecké dvojice jako tradiční popisný znak, náladovost impresionistického rukopisu, až k  postmodernímu „úšklebu“ a nadsázce. Do projektu jsem oslovil i intermediálního umělce, malíře a performera Františka Kowolowského, který na téma výstavy autonomně reaguje. 

Výstava by měla být čtena jako odlehčená vizuální mozaika (snad) přinášející radost, která plyne nejen z obsahu jednotlivých zastoupených děl a jejich estetické hodnoty, ale také z jejich vzájemné instalační kompozice. (Jaroslav Michna)

VYSTAVOVANÍ AUTOŘI:
Karel Adamus, Daniel Balabán, Nikolaj Petrovič Bogdanov-Bělskij, Josef Čapek, František Zdeněk Eberl, Emil Filla, Viktor Frank, Augustin Handzel, Vlastimil Hofman, Miloš Jiránek, Michal Kalhous, Beneš Knüpfer, Anton Kolig, Konstantin Alexejevič Korovin, František Kowolowski, Otakar Kubín, Piotr Alexejevič Levčenko, Emanuel Krescenc Liška, Filip Andrejevič Maljavin, Josef Mařatka, Jiří Načeradský, Otmar Oliva, Eduard Ovčáček, Dita Pepe, Jan Preisler, Pavla Sceranková, Jakub Schikaneder, Jiří Surůvka, Jindřich Štreit, Franta Uprka, Joža Uprka, Tomáš Vaněk, Jan Zrzavý, Rudolf Žebrok, František Ženíšek

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Vernisáž se uskutečnila v úterý 18. ledna 2022. Ke zhlédnutí ZDE

Komentovaná prohlídka s kurátorem se uskuteční 1. března v 17 hodin. Rezervace nutná ZDE

Archiv aktualit