Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

FRANTIŠEK PODEŠVA / Připoután šťastným odevzdáním

Život a dílo malíře Františka Podešvy jsou spojovány s magickým krajem okolí Soláně, kde žil od konce 30. let 20. století. Do kraje svých předků se vrátil po pražských uměleckých studiích, pařížském stipendijním pobytu u Františka Kupky, zahraničních cestách a aktivitách v Praze a Brně, kde intenzivně rozvíjel spolkový život, včetně své výstavní činnosti. Čarokrásná Soláň, přilehlá krajina a zejména nelehký, ale čistý život se staly hlavními náměty Podešvových obrazů a grafických souborů plných příznačného zemitého valašského lyrismu. Soláň byla také místem jeho šťastného života s manželkou, spisovatelkou Marií Podešvovou. Hornatý kraj kolem Soláně byl někdy také nazýván valašským Barbizonem. Františka Podešvu můžeme považovat za nestora umělců, které Soláň („Odraziště bohů“) osudově vábila. Kromě něj můžeme zmínit také Aloise Schneiderku, Karla Hofmana nebo Jana Kobzáně.


Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Výstava se koná jako doprovodný program v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka 2022.

Vstup volný.

Archiv aktualit