V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Inventura 2016

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, 3. 9. – 6. 11. 2016

Výstava „Inventura 2016“ je dovršením ročního projektu, v němž se postupně zhmotnila myšlenka konfrontace osmi začínajících mladých umělců s díly významných tvůrců druhé poloviny 20. století, které jsou součástí sbírek GKK. Tato konfrontace je zároveň možností nově interpretovat dílo v mezích současných výtvarných tendencí a jako taková nabízí odlišný postoj vůči klasické uzavřené prezentaci galerijních sbírek. Cílem je snaha o uchopení v současnosti velmi diskutovaného tématu čerpání podnětů z minulosti v dílech současných tvůrců a o přispění k dialogu mezi institucionalizovaným a nezávislým uměleckým dílem. Na výstavě bude možno shlédnout díla takových osobností, jako byli Věra Janoušková, Eva Kmentová, Václav Boštík nebo Dalibor Chatrný v kontextu konfrontace s díly mladých nadějných sochařek Ivany Slávikové, Markéty Schiffnederové či Pavly Kačírkové, fotografů Václava Kopeckého a Pavla Matouška, konceptuální umělkyně Marty Fišerové či malířské dvojice Šárky Koudelové a Ondřeje Basjuka.

Petra MazáčováGKK-pozvanka_Inventura

Archiv aktualit