Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Irena Wagnerová – Reminiscence

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Vás zve na zahájení výstavy

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Masarykovo nám. 24
Jihlava

vernisáž ve čtvrtek 24. 3. 2016 v 17 hod.

Dílčí retrospektivní výstava v Jihlavě působící malířky a dlouholeté výtvarnice Horáckého divadla Ireny Wagnerové. Pro volnou tvorbu autorky, vstoupivší na výtvarnou scénu v polovině 80. let, je příznačné prolínání či spájení dvou vzájemně odlehlých okruhů – jsou to impulzy abstraktních tendencí (formového typu), jako je skladebnost tvarů, práce s matérií barvy, procesuálnost malby samé na jedné straně a impulzy spíše filozofujícího typu (samozřejmě reflektující životní reálie autorky), jako je symbolika snu, zájem o mýty, na straně druhé. Tvorba malířky se odvíjí mezi těmito dvěma polaritami v soustředěných kruzích dílčích tvůrčích období či obrazových cyklů a proměňuje se intuitivně, s chutí a vůlí hledat.

 

Akad. mal. Irena Wagnerová

Studium:

1974 – 1978 Střední uměleckoprůmyslová škola Brno; obor Užitá malba
1979 – 1985 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; obor Užitá malba

Samostatné výstavy:

1987   OBRAZY,  Galerie DÍLO, Jihlava
1987   OBRAZY,  ÚTIA ČSAV, Praha
1988   MALARSTWO, Galerie Czestochowa, Polsko
1989   OBRAZY, Galerie mladých U Řečických, Praha (host Dorota Zlatohlávková)
1991   OBRAZY A GRAFIKY, GONG, Praha
1992   OBRAZY , M&K Galerie, Jihlava (s Ladislavem Vyskočilem)
1994   OBRAZY, Autocont, Praha
1995   OBRAZY, Galerie V podloubí, Telč (s Hugem a Kateřinou Demartini)
1997   NAROZENA VE ZNAMENÍ LVA, M&K Galerie, Jihlava
1997   NAROZENA VE ZNAMENÍ LVA, Galerie EMINENT, Praha
1998   NAROZENA VE ZNAMENÍ LVA, Galerie 9, Praha
1998   NAROZENA VE ZNAMENÍ LVA, Čajovna Kuba & Pařízek, Jihlava
1998   NAROZENA VE ZNAMENÍ LVA, Galerie Špejchar, Jindřichův Hradec
1998   NAROZENA VE ZNAMENÍ LVA, Galerie M, Praha
1999   NAROZENA VE ZNAMENÍ LVA, Galerie Zámek Žirovnice
1999/2000   NAROZENA VE ZNAMENÍ LVA, křížová chodba, Hotel Gustav Mahler, Jihlava
2002  OBRAZY,KRESBY,GRAFIKY,PLAKÁTY, Střední umělecká škola grafická, Jihlava (s Věrou Habermannovou – šperky)
2003   KAMENY, Galerie V suterénu, Horácké divadlo Jihlava
2004   OBRAZY,KRESBY,GRAFIKY,PLAKÁTY, Galerie Fronta, Praha (host Ivana Mašitová)
2006   Divadelní plakáty, galerie Jána Šmoka SUŠG, Jihlava
2006   REM…co se mi zdává k ránu, Oblastní galerie Vysočiny, Alternativa, Jihlava
2007   REM…co se mi zdává k ránu, Galerie V suterénu, Horácké divadlo Jihlava
2008   Retrospektiva, radnice města Purmerend, Holandsko
2009/2010   Retrospektiva, LBBW Bank, Jihlava
2010    OBRAZY,  kresby A GRAFIKA, Galerie Infocentrum, Brtnice
2012    divadelní plakáty i., LBBV Bank, Jihlava
2013    divadelní plakáty ii., LBBV Bank, Jihlava
2013    hledání řádu, Galerie Trifoil, Jihlava
2014    hledání řádu, LBBV Bank, Jihlava
2014/2015   CHAOS A ŘÁD, Dům Gustava Mahlera, Jihlava
2015    CHAOS A ŘÁD, Barokní prelatura, klášter Milevsko

Více

pozvanka

Archiv aktualit