V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.

— Paul Cézanne

Iveta A. Dučáková / Překlenutí

  1. 6. – 28. 8. 2016, vernisážGKK 18. 6. 2016 od 15:00

 

 

 

MgA Iveta Albrechtová Dučáková je vizuální umělkyně, která se věnuje malbě, fotografii, kresbě, koláži i ilustraci, či digitálnímu obrazu.

Po studiu textilního oboru na SPŠ v Bruntále pokračovala ve studiu užité malby u profesora M. Maliny na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Svá studia završila absolutoriem na Akademii výtvarných umění v ateliéru malířství u doc. Václava Skrepla v roce 2002.

Autorka vystavovala v mnoha galeriích v České republice a je zastoupena ve sbírce současného umění Národní galerie v Praze.

Výstava postavená pro prezentaci v prostoru purkrabství na hradu Klenová má pracovní název „Přechodně chráněná plocha/Temporarily Protected Area“. Přináší multimediální fotokoláže, které vznikly ve spolupráci se sovineckým kultovním fotografem Jindřichem Štreitem. Autorka transformuje Štreitovy dokumentační sociální fotografie svými vstupy do lehce ironické a karikaturující podoby.

Kurátorka výstavy Helena Fenclová

 

Archiv aktualit