Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

Jana Krejzová / Kristýna Šormová RAKU A HAIKU

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si Vás dovoluje pozvat na výstavu v termínu 23. 6. – 12. 9. 2016.

Vernisáž výstavy z volného cyklu Jiné světy se koná ve čtvrtek 23. června 2016 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí Alena Potůčková, ředitelka galerie. V hudebním programu přednesou operní pěvkyně Jana Štěrbová a klavíristka Zora Křičková Melancholické písně a Balady Vítězslava Nováka.

Termín raku vyjadřuje název pro starobylou japonskou techniku vypalování, haiku označuje tradiční, minimalistickou formu japonského trojverší o 17 slabikách. V projektu roudnické galerie se společně představí dvě umělkyně různých generací, které dosud zcela nezávisle na sobě nevšedním způsobem pracovaly s odkazy k japonské kultuře.
Jana Krejzová, absolventka Střední průmyslové školy v Bechyni (1979–1983), navštívila na počátku devadesátých let seminář Manchesterské university, kde se věnovala především technologii raku. Kristýna Šormová, absolventka pražské Akademie výtvarných umění (ateliér Malba II, 2006–2012) se zúčastnila stáží na Belas Artes da Universidade do Porto (2010) a na Academy of Arts and Design v Jeruzalémě (2011). V roce 2015 představila v Ukradené galerii v Praze cyklus prací na papíře, nesoucí název Haiku. V keramické dílně Jany Krejzové nedaleko Litomyšle vznikají nejčastěji výpalem otevřeným ohněm, nesoucím znaky pradávného rituálu spojujícího člověka se zemí, objekty střídmé krásy. Mají elementární tvar valounů, skořepin, štítů, disků či vln. Povrch je drsný, nepřikrášlený, barvy zemité.

Podobně působí i kresby Kristýny Šormové. Papír nese stopy perforace, vyškrabávání, otisků, vrstvení a barevných skvrn. Díla obou umělkyň asociují skryté procesy přírody, k nimž se člověk žijící v době rozkolísaných hodnot stále častěji utíká, aby tak ukotvil svou pozici alespoň ve zdání fundamentálního řádu. Společná instalace otevírá prostor pro dialog dvou osobností, dvou médií i dvou kultur.
Výstava je součástí volného cyklu Jiné světy. Uvádí na scénu autory, kteří tím či oním způsobem pracují s reflexí nám vzdálených, exotických kultur a obohacují tak škálu středoevropských estetických kódů. Představili se v něm již například malíř amazonské džungle Otto Placht (Brány vnímání 2014) či umělečtí i životní partneři Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein (Přemístění 2009), kteří v monumentálních fotografiích a sochách osobitým způsobem reagovali na archaický svět Papuy Nové Guiney.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Pro veřejnost bude otevřena od 23. 6. do 12. 9. 2016,
úterý – neděle 10.00–17.00, v sobotu do 18.00.

Autorka výstavy: Alena Potůčková

Bližší informace na www.galerieroudnice.cz

Archiv aktualit