Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Kdo je vítězem?

20. 6. – 9. 9. 2018 (vernisáž 19. 6. 2018 v 17 h)

Kdo je vítězem?

Základním rysem sportovních klání je časová ohraničenost daná pravidly určujícími kromě jiného začátek a konec soupeření. Obdivovaní sportovci, idoly fanoušků, v tomto případě atleti, jejichž výlučnost určuje talent, píle, vytrvalost, nasazení, odvaha a odhodlanost, nezřídka překonávají při sportovních utkáních sebe sama, ale i možná úskalí a překážky. Obdobně jako jedinci v běžném životě, jejichž „vítězství“ jsou určována individuálními preferencemi dosahovaných cílů.

Leitmotivem výstavy Kdo je vítězem? je téma trasy, časově vymezené sekvence, cesty životem, stopy ohraničené body A (začátku) a B (konce?). Středobodem skladby je promítaný obraz Igora Korpaczewského zobrazující figuru muže (The Timeman, 1998), běžce odměřujícího čas. Od něho se rozvíjí vícesměrné prostorové uspořádání celku výstavy tvořené mixem děl klasických a nových médií.

Hromadné sdílení sportovních událostí, založené na koexistenci anonymní masy stejně zaujatých jedinců, mnohonásobně zintenzivňuje spoluprožívaný pocit vítězství. Silné emocionální prožitky stmelují. Pocit sounáležitosti stírá rozdíly. Významným faktorem ovlivňujícím intenzitu prožitku je míra ztotožnění se diváka se sportovcem.

Vysoký stupeň medializace sportovních klání násobí rychlost celosvětového růstu obliby sportu, úměrně spjatou s prosperitou firem a společností podporujících a zastřešujících sportovní podniky. Sportovci se stávají novou měnou.

Na uvozující otázku Kdo je vítězem? je bezpočet odpovědí. Záleží pouze na zpřesnění dotazu: čeho, v čem, mezi kým, nad kým, nad čím.

Vystavující autoři: Silvina Arismendi, Vasil Artamonov, Pavel Baňka, Tomáš Císařovský, Patricie Fexová, Mira Gáberová, David Hanvald, Tomáš Hlavina, Ondřej Kopal, Igor Korpaczewski, Jiří Kovanda, Ján Mančuška, František Matoušek, Jiří Načeradský, Alice Nikitinová, Petr Písařík, Pavla Sceranková, Martin Sedlák, Jiří Skála, Matěj Skalický, Matěj Smetana, Adéla Svobodová, Robert Šalanda, Jan Šerých, Jan Turner, Tomáš Vaněk.

Záštitu nad výstavou převzali náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo a Stanislav Folwarczny i český atlet Pavel Maslák.

 

Komentovaná prohlídka / Guided tour

  1. 6.,  19 h

Archiv aktualit