Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

— Jan Bauch

Komora edukačních pracovníků při Radě galerií ČR se připojuje k vyjádření nesouhlasného stanoviska České sekce INSEA s revizemi RVP ZV

Členové a členky komory edukačních pracovníků při Radě galerií ČR podporují nesouhlasné stanovisko signatářů otevřeného dopisu České sekce INSEA týkající se revizí provedených v RVP ZV. Pro realizaci plnohodnotného vzdělávání žáků a studentů v prostředí muzeí a galerií vnímáme jako velmi problematický především záměr redukovat počet hodin výtvarné výchovy. Obáváme se, že tato skutečnost negativně ovlivní návštěvnost edukačních programů ze strany škol, čímž bude ohrožen smysl a poslání profese edukátor v kultuře v celé řadě paměťových a kulturních institucí. Pedagogická práce se školními skupinami je stále dominantním výstupem edukátorů směrem k veřejnosti a je jako jeden z důležitých výstupů také zřizovateli hodnocena. Dále jsme velmi znepokojeni snahou redukovat v kurikulárních dokumentech vzdělávací obsah výtvarné výchovy. Na mysli zde máme především odstranění pasáží s kompetencí pojmenovávat a interpretovat vizuálně obrazná vyjádření. Nejenže rozvíjení interpretačních dovedností je nedílnou součástí edukačních programů zprostředkovávajících výtvarné dílo se všemi pro člověka užitečnými dopady, ale smysl jejich kultivace přesahuje zdi muzeí a galerií a v pozitivním smyslu ovlivňuje mentální orientaci mladého člověka ve veřejném prostoru. Jen touto kompetencí kvalitně vybavený člověk může odolat manipulativním svodům, které tak ráda využívá reklama a politická kampaň. Práce edukátorů v kultuře, zohledňující požadované výstupy RVP ZV, je v uvedených příkladech důležitá a smysluplná, provedenou revizi proto vnímáme jako nepromyšlenou a ke smyslu oboru necitlivou.

Celé znění stanoviska KEP zde.

Archiv aktualit