Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Krajiny světla a stínů Václava Radimského / Přednáška Mgr. Gabriely Pelikánové

Krajiny světla a stínů Václava Radimského
Středa 27. ledna 2016 v 16.30 hodin
Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých
výtvarníků. V Knihovně GVUO. Vstup volný.
Radimský
Václav Radimský (1867-1946) ve své době patřil k výrazným osobnostem nejen české, ale i francouzské krajinomalby přelomu 19. a první poloviny 20. století. Během několikaletého pobytu ve Francii (1890-1918) jej ovlivnilo umění impresionismu, které si osvojoval pod dohledem Clauda Moneta a Camilla Pissarra. Velkou inspirací se mu tehdy stala řeka Seina a příroda v okolí Monetem proslavené vesnice Giverny. Po skončení první světové války, kdy byl jako nepřítel státu ve Francii vězněn, se vrátil do Čech, kde pobýval až do své smrti. Se stejným úsilím se tehdy soustředil na zobrazování řeky Labe a své rodné krajiny v okolí Kolína.
Zatímco na obrazech z francouzského pobytu je vidět detailní propracovanost malby, v pozdějším období je v jeho plátnech zřetelná lehkost a uvolněnost zpracování, umocněná pastózní strukturou nanášených barev. V té době Radimský jako podkladový materiál často používal lepenku, jejíž plocha, mnohdy bez jakéhokoliv pokrytí barvou, dotvářela formální stránku obrazu.
Jméno Václava Radimského se v minulosti hned několikrát objevilo ve výstavním plánu ostravského Domu umění. Jeho obrazy, prezentované zde na příklad v letech 1926, 1930, 1934, patřily k těm, o něž byl největší zájem a snadno se mezi ostravskými milovníky umění prodávaly.
Gabriela Pelikánová

Archiv aktualit