Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

krajska-galerie-ve-zline_w2

Galerie ve Zlíně byla ustavena jako krajská (oblastní) galerie v roce 1953 s prozatímním sídlem na zámku v Kroměříži. V roce 1957 přesídlila do Domu umění ve Zlíně (bývalý Památník Tomáše Bati) a v roce 1960 získala další prostory ve 2. patře zlínského zámku. V květnu roku 2013 přesídlila do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU v budově 14 bývalého továrního areálu, kde otevřela svou novou stálou expozici a krátkodobé výstavy… ›››

Zřizovatel

Zlínský kraj

Ředitel

PhDr. Václav Mílek
e-mail: vaclav.milek@galeriezlin.cz
telefon: 573 032 221

Adresa

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín
telefon: 573 032 220
e-mail: info@galeriezlin.cz
http://www.galeriezlin.cz

Objekty

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Vavrečkova 7040 (budova 14)
760 01 Zlín
telefon: 573 032 220

Krátkodobé výstavy
Stálá expozice
Prostor Zlín | Řády vidění

Otevírací doba
denně kromě pondělí
10-18 hodin

Historie galerie

Základ galerijních sbírek tvořila část bývalé Salusovy sbírky, dále sbírky vzniklé nákupy z baťovských Zlínských salonů v letech 1936–1948 a výtvarné práce z okruhu zlínské Školy umění z let 1939–1945. Od poloviny 50. let galerie systematicky budovala své sbírky již sama, a to se zaměřením na české a slovenské umění 19. a 20. století.

Nejvýznamnější součástí kolekce jsou obrazy dokumentující rozvoj českého moderního umění, zastoupené zejména díly představitelů meziválečné avantgardy – s přesahy k počátkům dvacátého století i do doby následující. Stěžejními díly je dokumentována tvorba představitelů Mařákovy krajinářské školy, poté následuje historický úsek od vystoupení Osmy, přes kubistickou tvorbu, neoklasicismus dvacátých let a práce členů Umělecké besedy, surrealismus, až po protiválečně zaměřenou tvorbu přelomu 30. a 40. let. Významné místo ve sbírce zaujímají rovněž díla členů Skupiny 42. V kontextu tvorby druhé poloviny dvacátého století vynikají zejména některé práce představitelů českého informelu šedesátých let, ale i soubor děl z posledních tří desetiletí.

Sbírky

Výtvarné umění 19. století je reprezentováno malířskou, sochařskou, grafickou a kreslířskou sbírkou, v níž jsou zastoupena díla např. F. X. Procházky, J. Navrátila, A. Mánesa. Galerie vlastní větší kolekci obrazů V. Brožíka. České umění přelomu století představují práce A. Muchy, ale také hodonínské skupiny SVUM, reprezentované díly J. Uprky, C. Mandela aj. Z umění 20. století jsou svými významnými díly zastoupeni B. Kubišta, E. Filla, J. Čapek, O. Gutfreund, J. Zrzavý, Toyen, J. Štyrský, členové Skupiny RA a Skupiny 42, dále umělci J. John, B. Lacina, M. Medek, J. Koblasa, L. Zívr, V. Boštík, J. Hovadík, E. Ovčáček, J. Sopko, I. Ouhel, O. Oliva, A. Lamr a další.

Archiv aktualit