Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená.

— Sikmund Freud

Malíř mnoha tváří František Muzika / Přednáška

Malíř mnoha tváří František Muzika

Středa 24. února 2016 v 16.30 hodin

Přednáška Gabriely Pelikánové z cyklu Pavučiny životů – rozplétání osudů předních českých výtvarníků.

Knihovna GVUO

Poděbradova 1291/12

702 00 Ostrava

O0467_Muzika

František Muzika, Z Českého ráje V (Ležící torzo), 1944, olej na plátně

František Muzika (1900-1974) byl umělcem mnoha zaměření, kromě malířství se věnoval ilustrátorské práci, typografii a stal se i jedním z průkopníků české moderní scénografie. Kromě studia malby na AVU v Praze se věnoval i sochařství. V roce 1922 byl přijat do ateliéru Jana Štursy. Ve stejné době se začal zabývat knižní grafikou a v roce 1927 navázal spolupráci s nakladatelstvím Aventinum Otakara Štorch – Mariena, psal výtvarné kritiky do Rozprav Aventina a stal se redaktorem časopisu Musaion. Byl členem avantgardní skupiny Devětsil, SVU Mánes a Nové skupiny.
Muzikova počáteční tvorba byla do značné míry ovlivněna fauvismem. Během roku 1923 se začíná přiklánět k novoklasicismu, následně jeho díla získávají nádech lyrického a posléze imaginativního kubismu. Během válečných let vytvářel surrealisticky zaměřené snové obrazy inspirované tragédií českého národa, z nichž nejznámější je cyklus Z Českého ráje. Muzikova tvorba byla v této době vnímána jako „zvrhlé umění“ a nebylo mu umožněno vystavovat.
V době poválečné reprezentoval československé výtvarné umění na mnoha zahraničních výstavách. Patřil mezi vynikající umělce, ale největší mezinárodní ocenění získal v roce 1959 za autorství knihy Krásné písmo, v níž zúročil své pedagogické zkušenosti z působení na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Archiv aktualit