Umění, to skutečné a veliké umění má závratnější účin než nejostřejší realita.

— Jan Bauch

Marie Blabolilová – Rastry

10. 9. 2015 – 18. 10. 2015

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě,
Komenského 10, Jihlava, kurátorka: Lucie Šiklová

Výstava významné české malířky a grafičky Marie Blabolilové (1948) představí její tvorbu od 90. let po současnost. Autorka soustředěně rozvíjí osobitý koncept poezie každodennosti – motivy interiérů, zátiší, městských i přírodních krajin. Pracuje se zřetelnými znaky věcí za současného využití výrazného abstraktního řádu. Příznačné je využití rastrů linoleí či rytmizovaných ornamentů malířských válečků. V čase také zesiluje úloha barvy.

Více

blabolilova_pozv_web

Archiv aktualit