Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.

— Pablo Picasso

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl byla založena 25. 6. 1925, její rychlý rozvoj však zabrzdily události druhé světové války i následné poválečné dění. V 60. letech 20. století se galerie stala součástí litomyšlského muzea, krátce patřila pod Krajské středisko státní památkové péče v Pardubicích a v roce 1976 přešly galerijní sbírky opět pod Městské muzeum v Litomyšli, jehož součástí byly až do 1. 1. 2004, kdy došlo k opětovnému rozdělení obou institucí na Městskou galerii Litomyšl a Regionální muzeum v Litomyšli.

Litomyšlská galerie také několikrát měnila svoje výstavní prostory. První expozice byly v letech 1926 až 1944 instalovány v prvním patře litomyšlského zámku. Do zámeckých prostor tentokrát do druhého patra se expozice vrátila v roce 1947. Obrazy zde byly umístěny až do roku 1976, poté se staly součástí sbírek litomyšlského muzea. To od roku 1986 využívalo pro krátkodobé výstavy výtvarného umění renesanční dům U Rytířů, ve kterém se od roku 1977 nacházela stálá expozice děl Josefa Matičky a dalších autorů z jeho soukromé sbírky. Dům U Rytířů slouží litomyšlské galerii doposud, návštěvníci zde mohou zhlédnout krátkodobé výstavy výtvarného umění 19. století až po současnost s vazbou k regionu.

V roce 1994 se také navrátily výstavní prostory na litomyšlský zámek, v jehož druhém patře se nyní nachází Městská obrazárna, prezentující špičková díla 19. a 20. století ze sbírek Městské galerie Litomyšl. Současným cílem galerie je nejenom prezentovat výtvarné umění, ale také vytvářet doprovodné programy určené všem generacím.

Zřizovatel

Město Litomyšl

Ředitel

Mgr. Martina Zuzaňáková, telefon: 602 332 354

e-mail: zuzanakova@galerie.litomysl.cz

Adresa

Městská galerie Litomyšl

Smetanovo náměstí 110

570 01 Litomyšl telefon: 461 614 765
e-mail: galerie@litomysl.cz
www.galerie.litomysl.cz

Objekty Městské galerie Litomyšl

Dům u Rytířů

Dům U Rytířů            

Smetanovo náměstí 110

570 01 Litomyšl

telefon: : 461 653 488, 727 940 905

Krátkodobé výstavy

Otevírací doba celoročně, úterý – neděle 10.00–12.00 a 13.00–17.00

Městská obrazárna Státní zámek, II. patro

Městská obrazárna

Jiráskova 93,

57001 Litomyšl

Telefon: 461 614 765, 737 633 150

Stálá expozice

Výtvarná díla 19. a 20. století

květen, úterý – neděle

10.00–12.00 a 13.00–16.00

červen – září, úterý – neděle

10.00–12.00 a 13.00–17.00

Sbírky

Městská obrazárna

Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie Litomyšl, se skládá z několika fondů, které mají odlišný způsob vzniku a tedy i odlišnou skladbu. Zaměřuje se především na práce umělců litomyšlského regionu, ale i na sbírkové předměty, které mají nadregionální charakter. Věnuje se dílům z časového období 19. století až do současnosti.

Základ sbírky tvoří díla litomyšlských rodáků a umělců žijících určitou dobu v Litomyšli či jejím okolí. Příkladem mohou být obrazy Julia Mařáka a jeho žáků, dále pak díla Antonína Dvořáka, Maxe Švabinského, Josefa Voleského, Josefa Matičky, Olbrama Zoubka apod. Sbírka obsahuje i díla výrazných osobností českého výtvarného světa – Josefa Čapka, Emila Filly, Otakara Kubína, Františka Tichého a dalších.

Historie sbírky

Dům u Rytířů Renesanční kazetový strop

Historicky se sbírka skládá z fondu předválečné Městské obrazárny založené v roce 1925. Její vývoj se prakticky uzavřel na počátku 60. let minulého století.

V letech 1977 a 1986 přibyla skupina obrazů z odkazu malíře Josefa Matičky a jeho ženy Anny, která obsahuje jednak soubor prací tohoto umělce, jednak obrazy malířů 1. poloviny 20. století. Mezi nimi vynikají díla významných českých kubistických malířů.

K těmto dvěma fondům, které vznikaly zcela odděleně, patří skupina obrazů i dalších artefaktů, které do svých sbírek postupně od roku 1960 do roku 2004 získávalo litomyšlské muzeum. Po roce 2004 tento fond výtvarného umění rozšiřuje následně vzniklá Městská galerie Litomyšl.

Všechny tyto výše zmiňované fondy jsou zařazeny do CES MKČR. Galerie však spravuje ještě jeden „fond“, je jím tzv. Fond města / sbírka města, ve kterém jsou evidována umělecká díla, které si město – zřizovatel galerie, nepřeje zařadit do CES MKČR.

Archiv aktualit