Kultura se nedědí, kultura se dobývá.

— Karel Teige

Městské muzeum a galerie Břeclav

Městské muzeum a galerie v Břeclavi (dále jen MMG Břeclav) bylo založené jako příspěvková organizace města Břeclavi v dubnu 1995. Vlastní počátky muzejnictví však spadají do roku 1928, kdy z iniciativy představitelů českého národního života v Břeclavi byl založen Muzejní a vlastivědný spolek. Ten navazoval na aktivity městské rady, podporující shromažďování sbírkových předmětů a archiválií, vztahujících se nejen k vlastnímu městu, ale i k okolním obcím. Nadšená i fundovaná práce členů spolku, byla násilně přerušená rokem 1938. Po záboru města německým vojskem byli funkcionáři i členové spolku rozehnáni a sbírky ponechány bez jakéhokoliv zodpovědného správce na úřadě, část si jich členové rozebrali domů. Opětovné snahy znovu založit muzeum v Břeclavi se projevily po ukončení druhé světové války. Od 1. ledna roku 1948 se pod názvem Městské muzeum v Břeclavi stalo členem Svazu československých muzeí. Bohužel po roce 1961 došlo v oblasti muzejnictví k výrazným změnám. Muzeum v Břeclavi se nejprve stalo článkem v síti okresních muzeí a řídilo se plánem rozvoje muzejní práce, který vypracovalo Vlastivědné muzeum v Mikulově, posléze však muselo zcela zaniknout. Teprve nová společenská situace, vedla v roce 1992 k opětovnému ustavení Muzejního spolku v Břeclavi s cílem obnovit tradice muzejní práce a postavit je na pevný základ vybudováním profesionálního zařízení. Ke konkrétnímu naplnění snah několika generací vlastivědných pracovníků, došlo počátkem roku 1995. 17. ledna vydalo město Břeclav zřizovací listinu příspěvkové organizace „Městské muzeum a galerie Břeclav“, které fakticky existuje od 1. dubna téhož roku, kdy začalo postupně naplňovat základní muzejní funkce sbírkotvorné, tezaurační a prezentační, se zaměřením na archeologii, historii a etnografii.

Zřizovatel:

Město Břeclav

Ředitel:

Ing. Petr Dlouhý

Adresa:

Městské muzeum a galerie Břeclav, p. o.
Dukelských hrdinů 2747/4a
Břeclav 690 02

IČO: 606 80 920
Tel: 519 323 050

info@muzeumbv.cz

www.muzeumbv.cz

Objekty a expozice MMG Břeclav:

 

Muzeum pod vodárnou – od roku 2007 slouží jako administrativní zázemí pracovníků MMG, zároveň je také moderním výstavním prostorem určeným pro krátkodobé výstavy muzejního i galerijního charakteru.

 

Synagoga – synagoga prošla mezi lety 1997-1999 náročnou rekonstrukcí, která budovu opět uvedla do provozu, ne však k náboženským účelům, nýbrž kulturním. Synagoga je dějištěm společenských kulturních akcí, koncertů, přednášek, slouží jako obřadní síň i jako místo krátkodobých galerijních výstav. Ženská tribuna je místem stálé expozice o židovství v Břeclavi.

 

Lichtenštejnský dům – původně židovská škola, do roku 2007 zde sídlilo Městské muzeum a galerie Břeclav, od roku 2009 slouží stavba jako Lichtenštejnský dům. Jeho slavnostní otevření proběhlo z účasti prince Wolfganga z Lichtenštejna, který je zároveň i jeho patronem. Dům je sídlem Turistického informačního centra, je zde stálá expozice rodu Lichtenštejnů a miniatury Lednicko—valtického areálu, v podkroví je galerie pro krátkodobé výstavy.

 

Zámecká věž – zámecká věž slouží jako vyhlídka, která nabízí pohled na Břeclav a Poštornou. Chátrající zámek, který má za sebou bohatou historii, bohužel v posledních desetiletích utrpěl značné škody. V současné době se podařilo zpřístupnit nejvyšší věž zámku, která nabízí netradiční pohled na město.

 

Zámeček Pohansko V lokalitě Pohansko se nachází stejnojmenný empírový zámeček, který zde v letech 1810 – 1812 nechali postavit Lichtenštejnové k loveckým účelům v místech, kde o mnoho staletí dříve stával obranný val     slovanského hradiště. V interiéru zámečku se nachází stálá expozice, dokumentující rozsáhlé archeologické výzkumy.

 

Sbírky

Sbírka Městského muzea a galerie Břeclav je tvořena 11 podsbírkami – etnografie, historie, archeologie, galerie, knihy, plakáty, fotoarchiv, příležitostný tisk, periodika, mapy, plošná historie. Ve sbírkách se nachází téměř 40 tis. předmětů, nejstarší předmět (mimo archeologii) se zvon z roku 1653. Většina sbírky je tvořena exponáty z 19. a 20. století. Podsbírka galerie je tvořena zejména regionálními autory, velmi obsáhlou část tvoří i kolekce grafik z bienále Grafix.

Archiv aktualit